🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Acquaviva
következő 🡲

Acquaviva, Claudio, SJ (Atri, Itália, 1543. szept. 14.-Róma, 1615. jan. 31.): rendfőnök. - Perugiában jogot tanult. Mint IV. Pius kamarása Borgia Szt Ferenc által ismerte meg a jezsuitákat. 1567: belépett a római novíc-ba. 1574: tanár a Római Koll-ban, 1576: nápolyi, 1580: római prov. lett. 1581. II. 19: gen-sá választották. Gen-ságának idejét, amely mindmáig a leghosszabb a gen-ok között, a r. páratlan fejlődése jellemezte: a tagok száma 5000-ről 13.000-re, a koll-oké 144-ről 372-re nőtt. Loyolai Szt Ignác mellett ~ volt a jezsuita r-re a legnagyobb hatással. Fő gondja a r. vallásos lelkületének növelése és megőrzése volt. A jezsuita lelkiség elemeit (elmélkedési óra, évi lelkigyakorlat stb.) véglegesen rögzítette. E szempontból fontos 1590. V. 8: De oratione et poenitentiis c. körlevele. A rtagok számának ugrásszerű növekedése miatt szabályzatokat alkotott tev-ük egységesítéséért: 1599: a végleges Directoriumot lelkigyakorlat-vezetőknek és a végleges Ratio studiorumot a r. isk-i és felsőbb tanulmányai rendezésére, 1600: az Industriae... ad curandos animae morbost, mely nagy tapasztalattal és jámborsággal adott utasítás a r. elöljáróinak. Diplomáciai ügyességével sok veszedelmet hárított el: megakadályozta a sp. tart. elszakadását, s a r. alkotmányának V. Sixtus által tervezett megváltoztatását. VIII. Kelemen idején is megmaradhatott hivatalában, bár a p. le akarta váltani. Mérséklően avatkozott be a →Suárez és →Molina közti teol. vitába s feszült pol. helyzetekbe, különösen Fro-ban. Fölkarolta H. →Rosweyde vállalkozását, melyből kinőtt a →bollandisták munkaközössége. Elindította a máig élő Historia Societatis Iesu c. kiadványsorozatot. Előmozdította a jezsuiták missz. kirajzásait Ázsiába, Afrikába, Lat-Amerikába és Kanadába. Báthory István kérésére letelepítette a jezsuitákat Erdélyben és É-Mo-n (Nagyszombat, Vágsellye). H.J.

LThK I:114. - Gyenis I:286.

Acquaviva, Rudolf, B., SJ (Atri, Itália 1550. okt. 2.-Salsette, India, 1583. júl. 27.): misszionárius, vértanú. - Claudio A. unokaöccse. 2 testvére bíb. lett. 1568: Rómában lépett a JT-ba. 1578: Lisszabonban pappá szent., s ötödmagával azonnal indiai missz-ba küldték. 1580-83: Fatehpur Sikriben (Goa), Akbar cs. udvarában hitvitákat folytatott a mohamedán mullahokkal. Megnyerte a cs. barátságát, de amikor 1583: Salsette-be ment, társaival együtt megölték (→salsette-i vértanúk). H.J.

LThK I:114. - Pámer 1904:433.