🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Agapitus, I.
következő 🡲

Agapitus, I., Szt (Róma, ?-Konstantinápoly, 536. ápr. 22.): II. János utódaként 535. V. 13-536. IV. 22: pápa. - Nemes róm. családból származott, amelyből korábban III. Félix, később Nagy Szt Gergely p. is született. Atyjától, Gordianustól, aki maga is pap lett és akit 501/2: Szt Symmachus p. ellenségei öltek meg, nagy kvtárat örökölt. →Cassiodorusszal együtt az alexandriai és a niszibiszi akad-hoz hasonló főisk-t akartak alapítani Rómában. II. János halála után ~t választották meg p-nak. Először békességet kellett teremtenie: III. Félix, hogy a gót és bizánci párt versengését megakadályozza a köv. p-választásnál, maga jelölte ki utódát, II. Bonifácot. A róm. klérus és a nép azonban Dioszkorosz személyében ellenp-t állított. Amikor ez meghalt, valamennyien Bonifácot ismerték el p-nak, de ő elkövette azt a hibát, hogy korábbi ellenfeleivel bűnvallomást íratott alá, és elítéltette velük Dioszkoroszt. Emiatt az ellentétek újra föllángoltak. Amint ~ p. lett, elődjének ezt az intézkedését megsemmisítette: a tradíciónak és a kánonba foglalt jognak megfelelően visszaállította a róm. klérus p-választási jogát. Határozottan föllépett az ariánus papok ellen. 536. II: Theodotosz gót kir. kérésére Konstantinápolyba utazott, hogy Justinianus cs-t visszatartsa egy itáliai hadjárattól. Pol-ilag eredménytelen volt az útja, de egyh. szempontból teljes sikerrel járt: a Theodora csnő hatására kinev. monofizita Anthimosz pátr-t letették, és maga ~ sztelhette pp-ké Menaszt, az új pátr-t. Ez volt az első eset, hogy Szt Péter óta a róm. pp. meglátogatta a K-i egyh-at. ~ testét Konstantinápolyból ólomkoporsóban vitték Rómába, IX. 17: a Szt Péter baz-ban temették el. Ü: ápr. 28.- Utóda 536. VI. 1: Szt Silverius. T.J.

LThK I:182. - BS I:316. - Mondin 2001:81.