🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Alagovics
következő 🡲

Alagovics Sándor, Alagovich (Maniga, Nyitra vm., 1760. dec. 30.-Zágráb, 1837. márc. 18.): megyéspüspök. - A budai KPI-ben tanult. 1783: pappá szent. 1784: teol. dr. A pozsonyi papnev. tanulm. felügy-je, 1788: mocsonoki plnos. 1790: Nyitrán teol. tanár, 1792: a szem. rektora. 1796: esztergomi főegyhm-s lett, VIII. 27: Galánta plnosa, ahol saját költségén tp-ot építtetett; uo. alesp. 1807. VIII: pozsonyi knk. és városplnos, somlyóvásárhelyi prép. 1808. VII. 30: esztergomi knk. 1809: a pesti KPI rektora. 1809: rosoni vál. pp. s helytartósági, 1816: udvari tanácsos és előadó. 1816. X. 4: szenttamási prép., 1822. I. 1-1832: auraniai c. perjel. 1828: zágrábi prép., báni helytartó és berzencei örökös főispán. 1829. X. 23: zágrábi mpp. 1830. III. 15: a p. megerősítette, majd V. 30: Kalocsán pp-ké szent. Székfoglalóját VII. 25: tartotta. 1835: megalapította a pozsegai kórházat. - M: Sermo ecclesiasticus. Zágráb, 1830. - Dicto qua... Uo., 1831. - Ctenja i evangeliumi. Uo., 1831. - Dictiones cum Franciscum L.B. Vlassits in bonum Croatiae installaret. Uo., 1832. - Utóda 1837. X. 2: Haulik György.  T.E.

Mendlik 1864:117. - Nagy I:15. - Schem. Zagr. 1870:XII. (76.) (itt rozsnyói pp. is!), XLV. (67.); 1917:XXXIV. (67.) - Gams 1873:388. (71.) - M. Sion 1886:89; 1890:290. - Matković 1888:XVI. - Zelliger 1893:5. - Szinnyei I:99. - Vagner 1896:334. - Kollányi 1900:423. - Margalits 1900:666.- - Kolarić 1995:447. (Arck., címer)