🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Albertal
következő 🡲

Albertal János; Johann Albertal; Alberthall; Alberthaller (Treben, Krajna, 1590 táján–Zágráb?, 1647 után): építész és kőfaragó. – Ergeli Ferenc zágrábi pp. 1629: hívta Zágrábba, 1630. I. 20: a zágrábi szegyh. restaurálására szerződött vele. Ebben ~ vállalta, hogy a sztély mennyezetét megépíti, s a megsemmisült főoltár helyett is újat csinál. Az oltár számos szt szobrával volt ékesítve, (közülük néhány 2011: is fennmaradt, bizonyítva, hogy ~ jobb építő volt, mint képfaragó). – 1632: e munkát bevégezte, 1633. I: a Thun Miklós gr. osztr. tábornok által lerombolt harangtorony megépítésére szerződött. A szerződés értelmében az építésért 2200 ft-ot, a kupolák fölállításáért 500 frtot és 30 akó bort kapott. E munkáját pénzhiány s egyéb okok miatt csak 10 év múlva fejezhette be. A 14 öl magas harangtorony, négyszögletes faragott és csiszolt kövekből épült és márvány lapokkal volt födve és ékesítve. – Mivel 1633: a zágrábi harangtorony építése félbeszakadt, 1635–46: Pozsonyban a kir-i palota építőmestere; ez idő alatt csupán a kőműves munkákért 26.826 ft-ot kapott. Ezen kívül a faragó munkákat is végzett, a többi faragást ol. szobrászokra bízta. – 1640: →Vínkovic pp-kel a zágrábi szegyh. nagy kapujának építésére és díszítésére is szerződött, de a pp. halála miatt a megkezdett munkát abba kellett hagynia és nem tudni, hogy a fönnmaradt kapuzatban mennyi része van neki, minthogy a munkát 33 évvel később Vukoslavic knk költségén fejezték be. A pozsonyi kir. palota építésének befejezése után Bogdán pp. az 1645-iki tűzvészben megrongált szegyh. helyreállítására Zágrábba hívta. A szerződést Bogdán és a zágrábi kápt. 1647: kötötte meg ~el, aki e munkájáért 2800 rajnai forintot, 100 akó bort s némi gabonát kapott. 88

Kukuljevic–Sakcinski, Ivan: Slovnik unijetnikah jugoslavenskih. Zagreb, 1858–1860. – Szendrei–Szentiványi 1915:13. (s.v. Albertal János) – Műv. lex. 1935. I.; 1981:35. (s.v. Albertal, Johann; Alberthall, Alberthaller)