🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Alexiosz Angelosz, III.
következő 🡲

Alexiosz Angelosz, III. (Konstantinápoly, Bizánci birod., 1150. k.-Nikaia, 1210 u.): bizánci császár (ur. 1195. IV. 8-1203). - Kis-ázsiai arisztokrata családból származott. A 12. sz. elején Konsztantinosz Angelosz feleségül kapta I. →Alexiosz Komnénosz legkisebb leányát, Theodórát, ~ az ő unokájuk. 1184: a testvérei, Iszaak és Theodórosz irányította Nikaiában az Andronikosz elleni fölkelést, közben ~ Damaszkuszban Szaladin szultánnál volt. Iszaak, akit 1185: cs-rá kiáltottak ki (ur. 1185-95, 1203-04), hazahívta ~t és kinevezte szebasztokratórrá. 1195: ~ egy katonai zendülés után lemondatta, megvakíttatta és ktorba zárta Iszaakot, s elfoglalta a trónt. A kormányzást feleségére és kegyenceire hagyta. Képtelen volt föltartóztatni Kisázsiában a törököket, s veszedelmet jelentett a bolgár áll. megszilárdulása, a szerbek önállósulási törekvése és III. Béla befolyásának erősödése is. A legnagyobb veszélyt VI. Henrik jelentette, aki házassággal egyesítette a ném. és a normann koronát, s →keresztes háborút készített elő. Velence hatalmát ~ a vetélytárs genovai és pízai kerekedőknek adott kiváltságokkal próbálta ellensúlyozni. Velence válaszul erősen támogatta a keresztes hadjáratot. A Velencében gyülekező keresztesekhez érkezett a trónfosztott Iszaak fia, IV. →Alexiosz Angelosz, aki a bizánci trónért Velencének hatalmas összegeket, a pápának uniót helyezett kilátásba. 1203. VII. 17: a keresztesek elfoglalták Konstaninápolyt, visszahelyezték trónjára Iszaakot, Alexioszt pedig társcs-rá tették. ~ elmenekült, de a keresztesek elfogták, Itáliába vitték. 1210: a veje, Theodórosz Laszkarisz Nikaiában ktorba záratta, s itt halt meg. O.T.

Runciman 1955. III. - Ostrogorsky 1963:326. - Bréhier 1969:285. - Božilov 1985:7. - Litavrin 1987:288. - Barzos 1984. II:726.