🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Alkuin
következő 🡲

Alkuin, B., Alcuin, Alchuin, Albinus, Albuin, Alhwin, OSB (Northumbria, Anglia, 735 k.-Tours, 804. máj. 19.): diákonus, apát, Nagy Károly tanácsadója. - Yorkban a kápt. isk-ban nevelkedett, elsajátította a lat., gör. és héber nyelvet. Vsz. belépett a bencés r-be. 767: tanára a yorki érs., Aelbert lett, aki ~t diákonussá szent. Rábízta az isk. vezetését, melynek vonzásköre Íro-tól Frizlandig terjedt. 781 tavaszán az új érs., Eambald Rómába küldte a palliumért. ~ Pármában találkozott Nagy Károllyal, aki meghívta udvarába. Küldetését teljesítve, s elnyerve az érs. és Ethelred kir. engedélyét, ~ 782 elején többedmagával Aachenbe ment. Több apátság javadalmának birtokában a Schola Palatina irányítója lett. Bevezette a →trivium és →quadrivium Yorkban már bevált okt. rendjét. Albinus Flaccus néven egy akad-szerű tudóskör közp-ja lett, melynek maga a kir. is tagja volt. Barátságban állt Paulus diákonussal is, és a kir-nak minden tudományban mestere volt. 790-92: békeszerzőként Angliában járt. 794: részt vett a frankfurti, 799: az aacheni zsin. teol. vitáiban (→adopcianizmus, →képvita). - 796: a tours-i Szt Márton-ktor apátja. Isk-jába tanárokat hívott Yorkból és nagyszerű kvtárt szervezett. Itt fejlesztették ki az ún. karoling minuszkula írást, mely a 15. sz. humanistáinak közvetítésével a modern írás alapja lett. Tanítványa volt →Amalarius Symphosius és →Hrabanus Maurus. 799-801: a kir. megbízásából felügyelőként irányította a Szentírás szövegrevízióját, javította és függelékkel látta el a róm. →szakramentáriumot. - Az antik hagyomány birtokában ~ volt az ún. karoling reneszánsz éltető és szervező lelke. Kora Erasmusának is nevezik. Hrabanus Maurus fölvette martirológiumába, a tört-írók b-ként említik. Ünnepe nem volt. - M: PL 100-101. **

LThK I:340. - BS I:730. - Csóka I:83.