🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Angster
következő 🡲

Angster József (Kácsfalu, Baranya vm., 1834. júl. 7.-Pécs, 1918. jún. 9.): a legnagyobb magyar orgonaépítő, orgonagyáros. - Már gyermekkorában is foglalkozott sípláda- és fuvolakészítéssel. 1852-55: Eszéken asztalosmesterséget tanult. Segédlevelének megszerzése után vándorútra indult. Először Bácskában járt, 1856-58: Bécsben asztalosműhelyekben, majd 3 é. Peter Titz org-gyárában tanult és dolgozott. Vándorlásának további állomásai: Prága, Drezda, Lipcse, Köln, Luzern és Párizs, ahol 3 é. a Cavaille-Colf cégnél bővítette ismereteit. Részt vett a Notre-Dame, a St. Denis és a St. Sulpice tp-ok orgonáinak fölállításában. - 1866: mesterségének legmodernebb elméleti és technikai tudásával tért haza. Az új pécsi zsinagógában fölépítendő org. pályázatának elnyerése után 1867: Pécsett nyitotta meg önálló műhelyét. 1869: elkészült a zsinagóga 2/24 m/r-es org-ja, amellyel megalapozta hírnevét. Először Baranyából, Zalából és Somogyból kapott megrendelést, de néhány évi munkássága után már az egész D-Dunántúl és a horvátországi pléb-k is megrendelői voltak. - 1876: Haynald Lajos kalocsai érs. megbízta a kalocsai szegyh. 45 r-es org-jának elkészítésével. E művéért a Kalocsa érseki orgonaépítője c-et kapta, Liszt Ferenc is elismeréssel szólt erről az org-ról. - A sikerek lehetővé tették, hogy folyamatosan bővítse üzemét. →Angster gyár. Művei az orsz. kiállításokon mindig elismerést arattak. 1879: a székesfehérvárin aranyérmet, 1888: a pécsin arany- és állami nagy érmet, 1896: a millenniumin nagy aranyérmet kapott. 1918 tavaszán XV. Benedektől megkapta a Gergely-r. lovagkeresztjét. - ~ a berlini Orgelbau Ztg-ba és a pécsi Tanügyi Füzetekbe értekezéseket írt az org-építésről, összefoglaló műve a m. organológia első komoly szakkönyve. - M: Az orgona tört., lényege és szerkezete. Pécs, 1886. B.H.Cs.-So.F.

Zenealap 1889:10. sz. Arck. - Szinnyei I:177 - Gulyás I:596. - Janus Pannonius Múz. Évkv-e 1975. (Horváth Csilla: Adatok az Angster orgona- és harmóniumgyár tört-hez) - Baranyai Helytört. Írás 1979. (Fónay Zsuzsa: Az Angster orgonagyár 50 é. 1867-1917) - Szigeti 1979:121.- Solymosi F.: Angster orgonák jegyzéke. Bp., 1992. Kz.


Angster Jeromos OFM (Győr, 1739.–Pozsony,1781. máj. 29.): hitszónok, tanár. – 1756: lépett a mariánus rtart-ba. 1761: sztelték pappá. A fil- tanára, 1767: Sopronban, Pesten, majd ismét Sopronban hitszónok. 1773: Szombathelyen a retorika és verstan gimn. tanára. A Szombathelyre látogató Zichy Ferenc győri mpp-öt iskoladrámával köszöntötte. – M: Drama officioso-bucolicum. Sopron, 1775. **

Farkas 1879:92.