🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Antiochia
következő 🡲

Antiochia: Az ókorban alapított ~ nevű városok közül 2 vált fontossá az Egyh. számára: 1. Szíriai ~ (Antakya, Töröko.). Kr. e. 300 k. Szeleukosz Nikátor alapította, és atyjáról Antiokhoszról nevezte ~nak. Gazdag kereskedőváros, a Szeleukida uralkodók székhelye. Kr. e. 64: a római Szíria prov. főv-a, helytartói székhely. Őslakó szírek, betelepült gör-ök és zsidók lakták. Itt alakult Palesztinán kívül az első pogányker. egyhközs., melyben Szt Péter, Szt Pál és Szt Barnabás működött. Itt nevezték Krisztus követőit először krisztianoinak, 'keresztények'-nek, de itt robbant ki a vita is: vajon a pogányságból megtérteknek meg kell-e tartaniuk a mózesi törv-t (ApCsel 15; Gal 2,11). A 3. sz: alakult ki az →antiochiai iskola. Az ókorból csak irod. utalások maradtak ~ templomairól, az első még az ap-ok korában épülhetett. 637: az arabok elfoglalták. 1098-1268: a keresztesek →antiochiai fejedelemségének főv-a volt. - Az ~i patriarkátushoz tartozott az egész Oriens nevű körzet 15 egyhtart-a és kb. 220 ppsége. Első pp-ei között van a vt. Szt Ignác. 268: →Szamoszatai Pált megfosztották hivatalától. 330-358: ariánus, az 5. sz-tól monofizita és ort. pp-ök váltották egymást, de a nép zöme monofizita lett (→jakobiták). A 11. sz. elején még 152 ppség tartozott hozzá, később az iszlám elhódította ter-ét. - Pátriárkái a 6. sz-ig: 279: Kürillosz, 304: Türannosz, 314: Vital, 320: Philogonosz, 324: Eusztathiosz,, 330: Paulinosz, 331: Eulaliosz, 332: Euphroniosz, 333: Flakillosz, 342: Sztephanosz, 344: Leontiosz, 358: Eudoxiosz, 359: Annaniosz, 360: Meletiosz, 381: Flavianosz, 404: Porphüriosz, 414: Alexandrosz, 424: Theodotosz, 428: Jóannész, 442: Domnosz, 451: Maximosz, 457: Baszileiosz, 458: Akakiosz, 459: Martüriosz, 470: Petrosz, 471: Julianosz, 476: Jóannész, 477: Sztephanosz, 479: Kaledión, 485: Petrosz másodszor, 490: Palladiosz, 498: Flavianosz, 518: Szeverosz. - Melkita pátriárkák: 519: Paulosz, 521: Euphrasziosz, 527: Ephrem, 545: Domniosz, 559: I. Anasztasziosz, 570: Gregoriosz, 593: I. Anasztasziosz másodszor, 599: II. Anasztasziosz, 639: Makedoniosz, 649 u. Georgosz, Makariosz, 681: Theophanész, Thomasz, 685: Georgosz, 742: Sztephanosz, 744: Theophülaktosz, 750: Theodorosz, 787: Theodorétosz, 813: Jób, 845: Nikolaosz, 967: Sztephanosz, 870: Theodosziosz, 892: Szimeon, 907: Éliasz, 936: Theodosziosz, 944: Theokharisztosz, 960: Khrisztophorosz, 969: Eusztratiosz, 970: Theodorosz, 978: Agapiosz, 996: Jóannész, 1025: Nikolaosz, 1032: Éliasz, 1034: Theodorosz, Baszileiosz, 1052: Petrosz, 1056: Dionüsziosz, 1057: Theodosziosz, 1074: Aemilianosz, 1080: Niképhorosz, 1088: IV. Jóannész, 1106: V. Jóannész, 1137: Lukasz, 1156: Szoterikhosz Panteugenosz, 1157: Anasztasziosz, 1173: Kürillosz, 1189: Theodorosz, 1206: Szümeon, majd David, 1258: Authümiosz, 1275: Theodosziosz, 1284: Arszeniosz, 1287: III. Kürillosz, 1309: II. Dionüsziosz, majd IV. Kürillosz, III. Dionüsziosz, Szohprionisz, 1344: Ignatiosz, 1359: Pakhomiosz, 1368: Mikhaél, 1375: Pakhomiosz másodszor, 1377. Markosz, 1378: Pakhomiosz harmadszor, 1388: Nilosz, majd Nikón, 1395: Mikhaél, 1412: Pakhomiosz, majd Joakhim, 1426: Markosz, 1434: Dorotheosz, 1451: Mikhaél, 1456: Markosz, 1458: Joakhim, 1470: Mikhaél, 1484: Dorotheosz. - Jakobita pátriárkák: 557: Szergiosz, 564: Paulosz, 581: Petrosz, 591: Julianosz, 595: Athanasziosz, 631: Jóannész, 649: Theodorosz, 668: Szeverosz, 684: Athanasziosz, 687: Julianosz, 709: Éliasz, 724: Athansziosz, 740: Jóannész, 755: Iszaak, Athanasziosz Szandalaya, 758: Georgosz, Jóannész, 764: David, 790: Jószéph, 793: Küriakosz, 818: Dionüsziosz, 846: Jóannész, 878: Ignatiosz, 887: Theodosziosz, 897: Dionüsziosz, 910: Jóannész, 923: Baszileiosz, 936: V. Jóannész, 954: VI. Jóannész 957: Dionüsziosz, 962: Abraham, 965: Jóannész, 986: Athanasziosz, 1004: Jóannész, 1034: Dionüszüiosz, 1049: Jóannész, 1058: Athanasziosz, 1064: XI. Jóannész, 1130: XIII. Jóannész, 1138: Athanasziosz, 1166: Mikhaél, 1199: Athanasziosz, 1208: Jóannész, 1222: Ignatiosz, 1252: Dionüsziosz, 1264: III. Ignatiosz, 1283: IV. Ignatiosz. - A monofiziták nemz. egyh-akat alkottak, s ahogy egyesek unióra léptek, az →Antiochiai Ortodox Patriarchátus mellett több uniós patriarkátus is alakult: a) 1182: a maronita, székhelye Dimane, Libanonban; b) a 17-18. sz: a szír, székhelye Bejrút, Libanonban; c) 1724: a görög melkita székhelye Damaszkusz; d) A keresztesek győzelme után, 1098: alapította II. Orbán p. az ~i latin patriarkátust, de ez mindvégig csak cím maradt. 1473: Zanni Lőrinc viselte. - 2. Piszidiai ~ (Antiochia romváros, Töröko.). Frigia és Piszidia határán Magnészia város alapította. Kr. e. 190: önállóságot nyert, Augustus cs. idején itáliai jogokkal felruházott kolónia. Szt Pál és Barnabás az 1. missz. úton felkereste. A zsidók elutasították, sőt üldözték, a pogányok viszont örömmel hallgatták őket (ApCsel 13,14-52). **-O.T.

LThK I:648. - BL:69.