🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Argenti
következő 🡲

Argenti, Giovanni, Argenta, SJ (Modena, Itália, 1561 k.-Modena, 1629. nov. 26.): erdélyi misszionárius. - Több rtársával 1603 tavaszán érkezett Itáliából az erdélyi missz-ba. Tanúja volt annak, hogy Székely Mózes fejed. győzelme után a prot. lelkészek által felizgatott nép megrohanta és kirabolta a kolozsvári koll-ot, megsemmisítette a kvtárat. ~ 6 társával Lengyo-ba ment, és az eseményeket a kiváltó okokkal együtt levélben jelentette C. →Acquaviva generálisnak. 1604 elején A. →Carrillo prov. hívására visszatért Kolozsvárra, hogy újjászervezze az erdélyi jezsuita missz-t. Házi krónikát vezetett, melyben megörökítette Erdély vallási és pol. forrongását, Székely Mózes elestét, a ref. Bocskai István fejed-mé választását és kezdeti törekvését a jezsuiták megtartására. 1605. IX. 14: a medgyesi ogy-en visszautasította a jezsuiták elleni vádakat, s elérte, hogy Kolozsmonostoron és Gyulafehérvárt megmaradhassanak. (Néhány hét múlva Bocskai sürgetésére mégis el kellett hagyniuk Erdélyt.) Amikor Rákóczi Zsigmond lett a fejed., ~ újra megjelent Kolozsvárott mint h. prov. Bár az okt. folytonosságát védő beszédével több főurat megnyert a r. támogatására, az ogy. többsége ellenük szavazott, ezért 2 rtársa kíséretében végleg elhagyta Erdélyt. Diétai beszédeit Krakkóban kinyomatta. Később az ausztriai prov., majd a modenai rház rektora volt. Megírta Erdély 1603-07 közötti tört-ét. A kiadatlan művet Veress Endre Rómában megtalálta és lemásolta. H.J.

Veress Endre: A kolozsvári Báthory egy. tört. lerombolásáig, 1603-ig. Kolozsvár, 1906. (A. G. jelentése szövegével) - Jezsuita arcélek 1940:498. - Gyenis 1941.I:498. - Veress Endre: Argenti János jezsuita atya. Adalékok Erdély és Mo. történetéhez 1603-1623. Bp., 1944.