🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Artner
következő 🡲

Artner Edgár (Bp., 1895. jún. 20.-Bp., 1972. aug. 12.): pap, egyetemi tanár. - A középisk-t és a teol-t Bpen végezte, 1918. V. 17: pappá szent. Bpen hitokt., 1920: teol. dr. A Bp. V. ker. főreálisk. hittanára, 1923-25: ösztöndíjas a róm. m. tört. int-ben. 1925. VII. 11: a bpi egy. A róm. egyh. régiségei tárgykörben mtanárrá képesítette. A KPI tanulm. felügy-je, 1936: int. tanár, 1942-50: az óker. egyh- és dogmatört. ny. r. tanára, 1950-59: uaz a Hittud. Akad-n. 1948-49: a bpi hittud. kar dékánja, 1949-50: prodékánja. 1959: nyugdíjazták. 1954: c. apát 1959: p. kamarás. - M: Az egyh. évnek, ünnepeinek és szert-ainak kimerítő leírása és magyarázata a művelt közönség számára. Bp., 1923. - Az ősegyh. kommunizmusa. Uo., 1923. - Mo. és az ap. Sztszék viszonya a mohácsi vészt megelőző években. 1521-1526. Uo., 1926. - Egyh. és tört. Az isteni és emberi elem megnyilatkozása az Egyh. tört-ében. Uo., 1926. - Róm. útikalauz a m. közönség számára. Bangha Bélával. Uo., 1934. - A Hittud. Kar tört. Hermann Egyeddel. Uo., 1935. - Egyhtörténelem. Előadásai alapján jegyzetelte Bozzay Imre. Uo., 1935. - Óker egyh- és dogmatört. I. Uo., 1946. - A ker. ókor régiségei. (Emlékeink nyomában). Uo., 1958. - Egyh- és dogmatört. (2-7. köt.) 1949-57. - Óker. egyh. földr. kz. T.E.

Ki kicsoda? 1936:27. - Gulyás I:847. - Schem. Strig. 1970:175, 1982:407. - ELTE tört. 1970:716. - MÉL III:22.


Artner Vilma M. Bernadett, OPraem (Harasztifalu, Vas vm., 1909. márc. 12.–Bakonybél, 1990. ápr. 29.): szerzetesnő. – A tanítónőképző elvégzése után Külsővaton 1931. IX. 27: lépett a →Premontrei Női Kanonokrendbe. 1932. IX. 28: első, 1938. IX. 28: örök fog-át uo. tette. Főnöknő fiókházakban, Szombathelyen. r.k.