🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > abolicionizmus
következő 🡲

abolicionizmus (lat. 'eltörlés, megszüntetés'): 1. a néger rabszolgaság megszüntetéséért küzdő mozgalom. A 18. sz. végén bontakozott ki, legjelentősebb 1830-60: az USA-ban volt. Az amerikai polgárháború eredményeként 1863: a négerek formális egyenjogúságot kaptak. - 2. valamilyen törv. (pl. halálbüntetés) v. intézmény eltörlését célzó társad. mozgalom. - 3. erkölcsrendészeti eljárás, amely az iparszerű prostitúciót nem szabályozza, hanem tiltja és üldözi, szemben a Napóleon óta sokfelé meghonosodott reglementarizmussal, amely „szabályozza”, vagyis bizonyos rendőrorvosi és közigazgatási feltételekhez kötve megengedi. A régóta folyó elméleti vitában, hogy melyik helyesebb a kettő közül, a ker. erkölcstan alapján feltétlenül az ~ mellé kell állnunk: ami bűn, az bűn, amit a Tízparancsolat tilt, azt semmiféle „kisebb rossz”-elmélettel menteni, az államnak társadalmi v. állítólagos egészségügyi szempontból megengedettnek, v. pozitíve megtűrendőnek tekinteni nem szabad. A ker. erkölcstani szemponton kívül az ~ mellett társadalmi és egészségügyi szempontok is szólnak. A prostitúció oly rettentő társadalmi fekély, s annyi erkölcsöt, családi boldogságot, egészséget és életet tesz tönkre, hogy az állam a saját maga lefokozása nélkül semmiféle formában nem kelhet védelmére, s nem „szabályozhatja”, úgy ahogy nem szabályozhatja a lopást vagy a házasságtörést. A közfelfogás főleg az alacsonyabb műveltségű körökben az állami reglementarizmust bűnpártolásnak érzi, s ez az állam erkölcsi tekintélyét végzetesen csökkenti. Azonkívül valóságos felbujtás a bűnre, mert az érdekeltek szemében úgy tünteti fel a rendőrileg szabályozott prostitúciót, mint amely most már megengedett, társadalmilag nem kifogásolható intézmény és életmód. A reglementáris rendszer legveszélyesebb hatása az, hogy azt a hamis hiedelmet kelti, mintha a rendőri felügyelet alatt álló nők orvosi vizsgálata s az engedélyezés kiadása és állandó megújítása egészségileg csakugyan biztosnak, s az így folytatott prostitúció veszélytelennek volna tartható, holott az orvostudomány képviselőinek meglehetősen egybehangzó véleménye szerint a nemi bajok távolléte vagy teljes gyógyultsága ritkán állapítható meg kielégítő biztossággal, s a prostituált az engedély birtokában minden egyes nemi érintkezéskor újra fertőződhet, és tovább fertőzhet. Így a nemi betegségeknek a prostituáltak útján való terjedését a reglementáris rendszer éppenséggel nem akadályozza meg, sőt végeredményben nem is csökkenti. Az az ellenvetés, hogy az ~ behozatala mellett a nemi kielégülésre vágyó férfiak részéről a tisztességes nők lennének fokozott támadásoknak és csábításoknak kitéve, nem áll meg, mert a magukat fékezni nem tudó férfiak a reglementáris rendszer mellett sem kímélik csábításaikkal a tisztességes nőket sem; azonkívül még az ~ alapján is megmaradna a titkos prostitúció, amely a reglementáris rendszerben is virágzik, sőt a prostitúció túlnyomó részét teszi. B.B.