🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bajoni
következő 🡲

Bajoni István, Vecse nb. (†1512. okt. 2. e.): megyéspüspök. - Bihar vm. nemes családból származott. Vitéz János környezetében nevelkedett. Ferrarában és Bolognában tanult, 1466: kir. titkár. 1467. VII: kánonjogi dr-ként tért haza, pécsi knk. 1467 tavaszán és 1469: Rómában, 1469: Firenzében, 1470: Velencében követ, II. Pál 1469. IX. 11: fölhatalmazta, hogy egyidejűleg több egyh. javadalmat élvezhessen. Sárospataki plnos, 1471: váradi knk., 1476-93: váci knk., 1476-85: esztergomi knk., komáromi főesp., 1478: mint a p. követtől kiküldött bíró szerepelt. 1485: mint a tereskei apátság kommendátora helyreállíttatta a romos tereskei tp-ot. Eubelnél 1502. IX. 2: megerősített, a MA-ban 1503: vál., 1503-05: tényl. szerémi pp. 1505. VIII. 23. után kijelölt, 1505. X. 3-1511: tényl. nyitrai mpp., Eubelnél (a családi név nélküli Istvánt) XII.19: erősítették meg (vsz. ~ azonos Szatmári Istvánnal). Az egyhm-t Bacsi Balázs knk. mint ppi helyn. kormányozta. 1511. IX. 5: a nyitrai pp-öt nem említik. - Utóda a Szerémségben 1505. III. 1: Guti Országh János, Nyitrán 1512: Podmaniczky István. T.E.

Mendlik 1864:122. (s.v. III. István, é.n.), 56. (1505-28: Podmaniczky Istvánt jelöli pp-nek!) - Gams 1873:379. (s.v. Stephan de Zarmach, 1504. IX. 2: kinev. pp.), 375. (1505. X. 13-1530: Podmaniczky István (!) a pp. - Athenaeum kézi lex. I:155. (s.v. Bajoni János, téves adatok) - Schem. Mv. 1896:132. - Fraknói 1898:86. - Eubel III:276. (s.v. Stephanus, 1505. XII. 9: nyitrai pp.) - Kollányi 1900:112. - Religio 1900. V. 1. (Cserenyey István) - Schem. B-D-S. 1900:48/33. (1504: pp.) - Schem. Nitr. 1914:10. (44.) (1505-12: nyitrai pp.) - Chobot I:63; II:681. (1495 u. nem tud róla) - Eubel II:262. (Szerém); III:276. - Veress 1941:645. - Tört. Szle 1965:487. (Fügedi E. szerint 1504-12: egy ismeretlen származású Erdődi István a nyitrai pp.) - MÉL I:72. - OS 1974:139.