🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bajtay
következő 🡲

Bajtay József Antal, Isten Anyjáról nev., Baitay, Bajthay, 1760-tól br., Piar (Zsidó, Pest vm., 1717. dec. 14.-Arad v. Szentanna, 1773. jan. 15.): megyéspüspök. - A pesti piar. gimn-ban tanult, 1733. IX. 11: Privigyén lépett a r-be, 1734. XI. 9: uo. örök fog-at tett. 1735: Szentgyörgyön, 1736: Nagykárolyban, 1737-44: Rómában tanult, ahol 1741. IV. 13: pappá szent. 1745-46: eu. vizitáción, 1747: tanár a pesti gimn-ban, 1749: a m. nyelv és irod. tanára a →Theresianumban, és a trónörökös, a későbbi II. József tört. tanára. 1751: a pécsi pp. teol-a. 1754: tartfőn., 1760. X. 5: erdélyi mpp., X. 27: br., XI. 21: pozsonyi prép., XI.28: v.b.t.t. lett. XIII. Kelemen 1761. IV. 6: megerősítette, Bécsben Migazzi bíb. V. 1: pp-ké szent., V. 30: Gyulafehérvárt beiktatták. Megalapította a nagyszebeni Theresianum fiúárvaházat, kieszközölte a Sztszéknél, hogy a kápt. nagyprép-jai főpapi jelvényeket használhassanak. A kápt-ban a stallumokat 7-ről 8-ra emelte, hogy egy újabb teol. tanár ellátását biztosítsa. 1771: a szebeni és brassói dékánságot, mely az esztergomi érs. fennhatósága alá tartozott, egyhm-jéhez csatolta, 7 plébtp-ot építtetett. 1772 őszén ppi tisztéről egészségi állapota miatt lemondott. Mint a piar. r. tartfőn-e és mint erdélyi pp. a bécsi felvilágosult abszolutizmus egyh- és okt-pol. törekvéseit képviselte. A trónörökös számára készített kz-os tankv-ei az egyetemes és a m. tört. sajátos felvilágosult szemléletét tükrözik, a korszerű tört. okt. nevelésbeli szerepét hangsúlyozzák: Specimen rationis in historilis institutionibus susceptae, 1750, Politico-statistica Regni Hungariae, 1754, Arcana regni Hungariae historia, 1755. A piar. r. megbízásából 1753: jelentős orsz. tanterv- és isk. rendtartás-tervezetet készített, melyben kifejtette: az el. népisk. okt. feladata az anyanyelv tökéletes kiművelése; az 5 o-os gimn-ban fontos helyet kell juttatni a hazai földr-nak, tört-nek és a mat-nak. A tervezet javaslatait csak a piar. isk-k valósították meg. Lat. és m. nyelvű költ-ei is figyelemre méltók. Sírja a gyulafehérvári szegyh-ban. - Utóda 1772. X. 3: Manzador Pius. M.I.

Schem. Trans. 1838:XL. (68.) (s.v. Bajtai); 1913:15. (s.v. Bajtay; 1760. X. 5-1772. X. 3: erdélyi pp.) - Mendlik 1864:89. (s.v. Bajtai; 1760-72: pp.) - Gams 1873:382. (s.v. Bajtay, 1761. IV. 6-†1773. I. 15: pp.) - M. Sion 1886:91. - Szinnyei I:346. - Zelliger 1893:17. - Temesváry 1910:28, 32, 1931:18, 1932:18. - Schem. Trans. 1913:15. - Miskolczy István: B. J. A. Bp., 1914. - Gulyás I:1055. - MItB I:517. - Koltai 1998:41. (†Arad) - Jakubinyi 2004:30.