🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bajza
következő 🡲

Bajza József (Fugyivásárhely, Bihar vm., 1885. jan. 31.-Bp., 1938. jan. 8.): egyetemi tanár, irodalomtörténetíró. - A középisk-t a kalocsai jezsuita, a nagyváradi prem. és a bpi VII. ker. főgimn-ban, az egy-et Bpen végezte, ahol 1906: dri, 1907: középisk. tanári okl-et szerzett. 1906: gyakornok az OSzK nyomtatványtárában, utóbb kz-tárában, majd a hírlaptár vez-je, a M. Nemz. Múz. ig. őre lett. 1919-20: a Külügymin. sajtóo-án délszláv referens. 1923: a bpi egy-en a horvát nyelv és irod. ny. r. tanára. - 1922: a SZIA II. o-a, 1926. V. 6: az MTA l. tagjává választotta. Nyelvészeti, irodtört. és a balkáni népek tört-ével foglalkozó cikkeket írt. - M: A kuruc elb. költ. ismertetése. Bp., 1906. - Kisfaludy Sándor és a nyelvújítás. Uo., 1906. - Bajza József költői nyelvéről. Székesfehérvár, 1908. - Bajza Jenő. Bp., 1909. - Petőfi István versei. Összegyűjt. és bev. Uo., 1909. - Bajza József. Életr. Uo., 1914. (Szücsi József álnéven) - Bajza József munkái. 1. köt. Kiad. Szücsi József néven. Uo., 1914. - Horváto. népessége. Uo., 1916. - A m-horvát unió felbomlása. Uo., 1925. (Klny. Bpi Szle) - Beiträge zur ungarische Bibliographie über Montenegro. 1-2. füzet. Uo., 1927-29. - La questione Montenegrina. Uo., 1928. (Klny. Corvina) - Jug. Uo., 1929. - Podmaniczky-Magyar Benigna a horvát költ-ben. Uo., 1935. - Álnevei és betűjegyei: Battorych Kornél (pol. cikkeknél); (if) (M. Kv-szle); Oroszi József, Szücsi József. T.E.

SZIA tagajánl. 1922:4. - MTA tagajánl. 1924; 26. - KL I:144. - Karczag 1936:32. - Nemz. Újs. 1938. I. 19. - Gulyás I:1061. - Gulyás 1956:519. - MIL I:80. - MÉL I:75. - MTA tagjai 1975:12. - MItB II:825.

Bajza József Ignác (Predmér, Trencsén vm., 1755. márc. 5.-Pozsony, 1836. dec. 1.): kanonok. - A fil-t 1775: Nagyszombatban kezdte meg. 1777: lett a Pázmáneum növ-e. 1780: pappá szent. Hazatérve 1783: Alsódombó, 1805: Pritesd (Nyitra vm.), 1815: Üzbég plnosa. 1827: pozsonyi knk. - Fm: Antidoton katholika-béli vallás Mo-ban való fönntartásáért. Nagyszombat, 1792. **

M. Sion 1886:91. - Szinnyei I:353. - Zelliger 1893:18.