🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bak
következő 🡲

bak, kos (lat. Caper, Capricornus): a kecske, zerge és őzféle állatok hímje. Szinte mindenütt fontos áldozati állat, szarva a hatalom szimbóluma. - 1. A babiloni kultúrában a ~ csillagkép a természet föltámadásának jele. Más kultúrákban a teremtő erőé. Ezért isteni szimbólum v. attrib. - 2. A mitológiában az üldözői elől menekülő, csillaggá változott Aegipan. Az állatkörben a vízöntő és a nyilas között a helye; dec. 22-jan. 21: a ~ v. Karácsony hava, télelő. - 3. A Szentírásban a kecske~ fontos áldozati állat: bűn~, melyre az →engesztelés napján a főpap ráolvasta Izrael bűneit, majd kiűzték a pusztába (Szám 7; 2Krón 29,21; Zsolt 51,9.13; 66,15; Iz 1,11). Fiatal húsát kedvelték (vö. Bír 6,19; 13,15-23; Ez 39,18; Lk 15,29), ezért kedves ajándék volt (Ter 32,15: Jákob Ézsaunak, 38,17.23: Júda Támárnak, 2Krón 17,11: az arabok Jehosafátnak). Mint vezérállat olykor a nép vezetőjének (Péld 30,29-31) v. az erőszakos, gonosz embernek jelképe (Ez 34,17; vö. Mt 25,32). - 4. Ikgr. Az ókori ker. műv-ben gyakran ábrázolták a ~ok és juhok szétválasztását (Ravenna, S. Apollinare Nuovo, mozaik, 6. sz. első fele). Mivel a ~ húsa kevéssé ízletes és az ókori szatírok, faunok ismertetőjegyeit viseli, a kk-ban ált. negatív jel, az →ördögök v. legalábbis az érzékiség, a →bujaság szimbóluma, az egyh. íróknál a bűn jelképe. Az ördögnek gyakran van ~ formája, szarva, patája, farka stb. A →Concordantia caritatis tipológiájában a ~okról és juhokról szóló példabeszéd Salamon ítéletével és az apokaliptikus lovassal van kapcsolatban, azaz az ítéletre vonatkozik. A ~ másik szimbolikus jelentése a bűn~kal függ össze, melynek a táborból való kiűzése (vö. Lev 16,27) Krisztus megfeszítésének előképe. Szt Ambrusnál: a tövisek között fönnakadt ~ a töviskoronás Krisztus szimbóluma. - Az →Ecclesia és Synagoga ábrázolásokon lehet a Synagoga attrib-a. A prot. műv-ben mint faun (a ~ és az ember keveréke) a bűn allegóriája. **

Petz I/1:508. (s.v. csillagzatok) - Kirschbaum IV:526. - Sachs 1980:68. - BL:126.

Bak, Zala m.: plébánia a veszprémi egyhm. zalaszentgróti esp. ker-ében. - 1353: Bok. Tp-át 1332 e. ismeretlen tit. sztelték. A törökök 1526 u. elfoglalták. 1945: alapították újra. Mai késő barokk, Paolai Szt Ferenc tp-át 1824: építették. Harangjait 1927: 86 és 54 cm átm. Szlezák László öntötte. Org-ját (1/7 m/r) 1890 k. Bencz György építette, 1901: Peppert Nándor, 1915: Roland Ferenc átépítette. Filiája 1992: Sárhida. - Plébánosa: Pajtényi Béla, 1996: Németh László. - Lakói 1940: 1524 r.k., 8 ev., 8 ref., 16 izr., össz. 1556; 1948: 1510 r.k., össz. 1540; 1983: 1700 r.k., össz. 1763; 1990: össz. 1882. Németh László

MEN:167. - VEN 1975:201; 1992:70. - MJ - Patay 1982.