🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Balbi
következő 🡲

Balbi Jeromos, Hieronymus Balbus Acellini (Velence, 1450 k.-Róma, 1530. nov. 11.): humanista, püspök. - Rómában Pomponius Letus tanítványa. Párizsban 1489: a humaniórák tanára, de a kir. költő, Faustus Andrelini elüldözte. 1493 elején Vitéz János vendége. 1494: a bécsi egy-en róm. jogot és humaniórákat tanított, de civódásai miatt 1497: innen is távoznia kellett. Budára jött, majd visszatért Bécsbe, ahol folytatta előadásait. Amikor 1499: Mo-ra jött, a Vértesben rablók kifosztották és félholtra verték. Bécsben, majd Prágában egy. tanár. 1501: újból Budán, Szatmári György kancellár udvarában élt. 1508 k. II. Ulászló gyermekeinek, Annának és Lajosnak a nev-je lett, de inkább udvari cselszövésekkel foglalkozott. 1510: Szatmári György kancellár titkára; az ő révén került a kir. kancelláriába. Vsz. 1508 k.-1514: váci nagyprép. - Nem ismert, hogy mikor vette föl az egyh. rendeket. 1513: már bizonyosan nagyprép. és kir. titkár. 1514: egri őrknk. is. E tisztségeit 1515 elején elcserélte a pozsonyi prépsággal, de egyh. feladatait elhanyagolta, csak a pol-nak élt. 1515. V: Innsbruckban követségben járt I. Miksánál, 1516: részt vett az uralkodók bécsi találkozásán, 1518: a nádort képviselte Zsigmond lengy. kir. és Bona hgnő esküvőjén, ősszel m. követ az ágostai birod. gyűlésen, ahol a török ellen igyekezett segítséget szerezni. 1519(23?)-1526. VI. 13: lemondásáig gurki (Karinthia) pp. 1520. X. 23: Aachenben V. Károly koronázásán, XII: Innsbruckban II. Ulászló és Ferdinánd gyermekeinek eljegyzésén, 1521. IV. 3: a wormsi gyűlésen volt m. követ, s Luther megtérítésén is fáradozott. 1523 elején mint gurki vál. pp. Ferdinánd követe Rómában, ahol 1524 nyarától élt mint VII. Kelemen házi prel-a. 1524: Budán is járt, ahol a cseh eretnekek megtérítése ügyében emlékiratot írt az esztergomi érs-nek. 1526: lemondott a gurki ppségről, p. prel. és követ lett. - M: H. Balbi opera poetica oratoria ac politica... 1-2. köt. Bécs, 1791. - De civili et bellica fortitudine. H.n. (1526) - De Turcorum origine. H.n. (1526). 88

M. Sion 1869:IV. (Knauz Nándor: B. J. II. Lajos kir. tanára) - Gams 1873:279. (1519-26: gurki pp.) - Et. eml. II:537. - Szinnyei I:409. (s.v. Balbus, 1523 elején gurki vál. pp.) - Fogel 1913:153. - Chobot I:60. (1508-14: váci nagyprép.); II:684. (1523-26: gurki pp.) - EC II:725. (Velence, 1460 k.-1535) - MÉL I:88. (1465?-Velence, 1535?) - Köblös 1987:179. (s.v. Balbus Jeromos, 1515. I. 29-1521. XII. 26: pozsonyi prép.)

Balbi, Lodovico, OFM (Velence, 1545 k.-Velence, 1604. dec. 15. e.): zeneszerző, karnagy. - 7-8 szólamú motettái korabeli másolatban a Bártfai gyűjt-ben. M.R.

Murányi 1991.