🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Balla
következő 🡲

Balla Borisz, 1909-től ireghi (Pétervárad, Szerém vm., 1903. aug. 19.-Bécs, 1992. febr. ): író, szerkesztő, egyetemi tanár. - A katonai alreálisk., a cs. és kir. haditengerészeti akad. és a főreálisk. elvégzése után Pécsett éretts., 8 félévet hallg. a bpi egy. közgazd. karán, 1938: Bpen bölcs. dr-rá avatták. Újságíróként a Magyarság 1934-36: az Új Magyarság napilap b. munk. 1936: a min-elnökség sajtóo-ának előadója, IV: Gömbös Gyula min-elnök egyik személyi titkára. 1938. X: részt vett a komáromi tárgyalásokon. 1939. VII: a brüsszeli m. követség sajtóattaséja. A II. vh. után az USA-ban telepedett le, ahol a New York-i St. John Egy-en a 19. sz. eu. művelődéstört. ny. r. tanára. - Részt vett a Korunk Szava megalapításában és szerk-ében, ahonnan kiválva 1935. IV: az Új Kor szerk-je s a Vigilia egyik alapítója és szerk-je lett. - 1939: a SZIA III. o-a tagjává választotta. Tagja volt az Orsz. Mozgóképvizsgáló Biz-nak. - M: A frügeni legenda. Reg. Bp., 1928. - Niczky növ. Reg. Uo., 1931. - A lélek útjai. Úti jegyzetek, cikkek, tanulm-ok. Uo., 1934. (M. kultúra kvtár 1-2.) - A megsebzett. Reg. Uo., 1938. - Gabriel Marcel drámái. Pécs, 1938. - Novellák. Bp., 1939. - Brüsszeli napló 1939-40. Uo., 1940. - History and Beyond: Pages from a Diplomatic Diary. New York, 1968.T.E.

KL I:148. - SZIA tagajánl. 1939:13. - Gulyás II:21. - Ker. m. közél. alm. I:43. - MIL I:92. - EMIL 1966:20. - Hungarians in America 1966:20. - Prominent Hungarians 1966:22; 1973:23; 1979:27.

Balla Gyula Lajos, OFMConv (Szentdomján, Baranya vm., 1850. febr. 2.-Dormánfalva, Moldva, Ro., 1902. aug. 29.): hittanár, misszionárius. - Mint végzett teol. 1877. IX. 2: Miskolcon lépett a r-be. A novíc. végeztével katonai szolg-ot teljesített, 1878 őszén részt vett a boszniai hadjáratban, XII.1: tért vissza a rházba. 1879. I. 19: Kassán pappá szent. Miskolcon, Kézdivásárhelyen, majd Nagybányán gimn. tanár, 1882: Aradon kp., majd hittanár. 1888-1902: haláláig a moldvai missz-ban dolgozott. - M: Seraph. Írta Zacher Maszoch. Átd. Arad, 1885. (Klny. Alföld) - Apja fia. Írta Weichert. Átd. Uo., 1885.88

Szinnyei I:425. - Gulyás II:256. - Monay 1953:4.


Balla Dezső (Pécs, Baranya vm., 1908.–Dunaújváros, 1985.): gépészmérnök, cserkészvezető. – A József műgy. gépészmérnöki okl. szerzett. A pécsi 10. sz. PÁR cserkészcsapat tagja és 18 é. át meghatározó személyisége. 1933: Bpen a hárshegyi Cserkészpark gondnoka, átlépett a 18. sz. Lóczy Lajos cserkészcsapatba. 1933. VIII: a IV. →Gödöllői dzsemborin végzett munkájáért megkapta a Fehér Szarvas kitüntetést. 1945: a →Teleki Géza gr. vezette →Magyar Cserkészszövetség egyik újjászervezője. 1946. III/IV: a Magyar Cserkész fel. kiadója (csak 1 száma jelenhetett meg). 1948. VII: a cserkészet megszűntetése után a hárshegyi Cserkészparkot államosították, állását megszüntették, ezután nyugdíjazásáig a Szolnoki Papírgyár mérnöke. – 1931: elindította a →Tízes Cserkész csapatlapot. – M.: Csapattörténet. A 10. P.Á.R. cserkészcsapat 15 éves története. Siptár Lászlóval. ([Bev.] Bruhács János). Pécs, 1931. – Fecskék. Cserkész elbeszélések. Mindszenti Szvoboda Bélával. ([Bev.] Bruhács János) Márton Lajos illusztrációival. Bp., 1934. (2. kiad.; 3. kiad. 1938) – Az őrsvezető. Bp., 1934. (új lny. 1939., 5. kiad. 1941., 6. kiad.1943. U. az Az őrsvezető gyakorlati munkája. 2. kiad. 1944) (Örsvezetők kve 3.) – Őrsvezetői notesz. ([Bev.] Sztrilich Pál) Uo., 1934. (2. kiad. 1936; 3. kiad. 1938; 4. kiad. 1939; 5. kiad. 1941; 6. kiad. 1943; 7. kiad. 1944) – Jubiláló város, jubiláló gyár. A szolnoki papírgyár jubileumi kve. Török Jánossal. Szolnok, 1975. Bo.J.–Fe.Má.

Balla László Marián, OFMCap (Somodi, Abaúj-Torna vm., 1907, jún. 18.–Szomolya, 1957. szept. 9.): házfőnök, kántor. – A teol-t Kalocsán végezte, ahol 1930. VI. 22: pappá szent. 1943. VIII. 29: Máriabesnyőn belépett a r-be, első fog-át 1944. VIII. 30: uo., örök fog-át 1947. VIII. 31: Szentesen tette. – 1944. IX. 1: Szentesen kp., 1948. VIII. 22: Budatétényben házfőn. – A szétszóratás után 1950. XI: Szomolyán kántor. r.k.