🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bene
következő 🡲

Bene, Dobrosillia, v. Bereg vm. (Bene, Ukrajna): 1. plébánia. Kk. alapítású, tp-a a 14. sz. 2. felében épült. Lakói 1593: ref-ok lettek. 1940: alapították újra. Mai Jézus Szíve-tp-a 1940: épült, a gör. kat-okkal közösen használják. - Plébánosa: 1943: Galambos József. 1993-tól Szulincsák Sándor látja el. - 2. g.k. parókia. - Lakói 1910: 689; 1941: 1030; 1944: 1024; 1969: 1440; 1982: 1324; 1989: 1185 m., össz. 1247; 1991: 1350 m., össz. 1400. B.L.B.-**

Botlik-Dupka 1993:59. - Schem. Transcarpatiensis 1996:2; 2000:47.

Bene Döme, OFM (Osdola, Háromszék, 1715.-Kézdivásárhely-Kanta, 1762. szept. 5.): tanár, hitszónok. - 1738: Nagybányán lépett a r-be. 1742: pappá szent., alamizsnagyűjtő, 1747: Kantán, majd Nagyenyeden tanár. 1751-54: Nyírbátorban hitszónok; innen Szilágysomlyóra került. - Egyetlen misztériumjátékát 1747-62: Actio pro dies Parasceves c-mel m. nyelven írta. K.I.

Minorita-r. névt. 1882/3:171. (418.)

Bene Lajos (Visegrád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1903. nov. 20.-Bp., 1977. okt. 6.): statisztikus. - Bpen éretts., a műegy-en 1925: gépészmérnöki, 1926: közgazd. mérnöki, 1928: közgazd. dri okl-et szerzett. 1926-29: a KSH-ban dolgozott, 1929. II. 21: a Szfőv. Stat. Hiv-ba ment át, ahol 1937. XII. 14: II. o. stat. főjegyző, 1944: h. hivatalvez., 1945: mb. vez., 1964: nyugdíjazták, de tovább dolgozott a KSH-ban. 1937: megszervezte a piackutató és árstat. o-t. 1946: a műegy. közgazd. kara „Gazdaságstatisztikai kutató módszerek” tárgykörből mtanárrá képesítette. Főként szociális és gazd. stat-val foglalkozott. 1948: a SzIA IV. o. tagja. - M: Bp. szfőv. iparosai. Bp., 1928. (Stat. Közlem. 56. 3.) - Bp. szfőv. kereskedői. Uo., 1929. (Uaz 59. 3.) - A közp. fűtési bevezetések Bpen. Uo., 1929. (Uaz 59. 2.) - Mérnökök szociális és gazd. viszonyai Bpen. Uo., 1933. (Uaz 71. 4.) - A m. városok háztartása. Uo., 1935. (Uaz 76. 4.) - A mérnökök szociális és gazd. helyzete stat. megvilágításban. Uo., 1935. (Klny. M. Mérnök és Ép. Egyl. Közlem.) - A m. városi háztartási stat. tanulságai. Uo., 1936. (Klny. M. Stat. Szle) - A közp. fűtés és a tüzelőanyagfogyasztás újabb alakulása Bpen. Uo., 1937. (Klny. Városi Szle) - Pénzügytani vonatkozások a m. városok háztartási stat-iban. Szeged, 1937. - A bpi fűtőberendezések és azok tüzelőanyag-felhasználása. Bp., 1941. (Klny. Városi Szle) - Bp. szfőv. idegenforgalmi stat-ja. Uo., 1944. (Klny. uo.) - Az élelmiszerek helyi elosztása Bpen. Uo., 1944. (Klny. uo.) - Számítások a bpi lakásszükséglet mértékéről. Uo.,(1944) (Klny. uo.) - Az 1945. é. demokratikus közs. választások mérlege. Uo.,(1945) - Nagy-Bp. tervének kialakulása. Uo., 1945. (Klny. Városi Szle) - Bp. küzdelme az új életért. Összeáll. Uo., 1947. (Bp. stat. zsebkvt. 2.) (Ang. és fr-ul is) - Vizsgálatok a népesség ter. elszámolásának alakulásáról Mo-on 1900-1960. Tekse Kálmánnal. Uo., 1966. - Szerk. 1929. II-VIII: Az Orsz. Gazdastat. és Konjunktúrakutató Biz. Közleményeit. T.E.

Főv. évkv. 1941:32. - Gulyás II:1032. - SZIA tagajánl. 1948:30. - Demográfia 1977:475. - MÉL III:69.


Bene, Dobrosillia, Bereg vm. (Bene, Ukrajna): 1. plébánia. Kk. alapítású, tp-a a 14. sz. 2. felében épült. Lakói 1593: ref-ok lettek. 1940: alapították újra. Mai Jézus Szíve-tp-a 1940: épült, a gör. kat-okkal közösen használják. – Plébánosa: 1943: Galambos József. 1993-tól Szulincsák Sándor látja el. – 2. g.k. parókia. Lakói 1910: 689; 1941: 1030; 1944: 1024; 1969: 1440; 1982: 1324; 1989: 1185 m., össz. 1247; 1991: 1350 m., össz. 1400. B.L.B.–**

Botlik–Dupka 1993:59.

Bene Mihály (Visonta, Heves vm., 1877. szept. 21.–Karácsond, 1946. jan. 5.): plébános. – 1901. VI. 25: pappá szent., Bátorban, Kálon kp., 1902: Felsőzsolcán admin., 1903: Bélapátfalván és Jászfényszarun kp., 1909: Detken admin., és Mesterszálláson kp., 1916: Egerbaktán lelkész, 1919: Karácsondon plébános. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1904:126. Az életből az életnek; 1907:126. A jászfényszarui tp. tört. előzményei; 1908:6. A jász-kun kegyuraság 1–12. r.; 97. A sajtóról; 1910:140. Bérmálás Mesterszálláson; 1911:53. Két karral előre! A ker-ek egysége felé; 1913:121. Az oltártestvérekhez [Pléb.tört. írást szorgalmaz]; 1914:99. Hitoktatásunk; 1927:9. Önmagunkról. [A balatoni Papok Otthona üdülő gondolata]; 57. Tavaszt várok [a balatoni Papi Otthon terve]; 1930:171. Missió Karácsondon) – Álneve: Bene (Egri Egyhm. Közl. 1910) 88

Pilinyi 1943:182.– Schem. Agr. 1945:187. – Puskás 1979:171. – Diós 1999:17. (873.)