🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Benedek, XIV.
következő 🡲

Benedek, XIV., Prosper Lambertini (Bologna, 1675. márc. 31.-Róma, 1758. máj. 3.): XII. Kelemen utódaként 1740. VII. 17-1758. V. 3: pápa. - 1701: a p. kúriában dolgozott, kiváló egyhjogász volt. 1726: bíb., 1727. I. 20: Ancona, 1731. IV. 30: Bologna érs-e. - P-ként konkordátumokat kötött 1741: Nápollyal, 1753: Spo-gal, 1757: Au-val. A →rítusvitában a jezsuiták ellen foglalt állást. A kúriai hiv-ok ügymenetét megújította, új Indexet is adatott ki; 1751: elítélte a →szabadkőművességet; a vegyesházasságok kérdésében fontos az ún. Benedictina constitutio; szívén viselte az egyh. áll. lakóinak minden gondját; elkészíttette a Vatikáni Könyvtár katalógusát; régészeti, egyhtört. és jogi társ-okat alapított. - Sztté avatta 1746. VI. 29: Lellisi Kamillt, Ricci Katalint, Sigmaringeni Fidélt, Leonessai Józsefet és Regalado Pétert. - ~ erősítette meg 1740. IX. 30: Berényi Zsigmond pécsi, XI. 5: Esterházy Imre nyitrai pp-öt, 1741. V. 29: Majthényi Ádám cpp-öt, 1743. I. 20: Klobusiczky Ferenc erdélyi pp-öt, I.28: Malzan Károly cpp-öt, IX.6: Olsavszky Mihály g.k. cpp-öt, 1744. V. 27: Zichy Ferenc győri, 1745. V. 10: Barkóczy Ferenc egri, VIII. 15: Bíró Márton veszprémi, 1746. IV. 18: Chiolich György zengg-modrusi pp-öt, 1747. IX. 4: Csáky Miklós kalocsai érs-et, X. 2: Forgách Pál váradi, 1748. V. 13: Klobusiczky Ferenc zágrábi pp-öt, IX. 16: Kovács Meletius g.k. cpp-öt, 1749: Sztojka Zsigmond erdélyi, Tauszy Ferenc boszniai pp-öt, V. 4: Givovich Miklóscpp-öt, 1751: Tauszy Ferenc zágrábi pp-öt, Palkovics Gábor g.k. cpp-öt, VII. 30: Csáky Miklós esztergomi, Klobusiczky Ferenc kalocsai érs-et, XI. 15: Klimó György pécsi, 1752. III. 20: Chiolnich József boszniai pp-öt, XI. 13: Givovich Miklós szerémi, 1753. IV. 29: Révay Pál cpp-öt, 1754: Áron Péter Pál fogarasi g.k. pp-öt, Révay Antal cpp-öt, V.20: Becsich Antal szkardonai cpp-öt, 1755: Migazzi Kristóf c. érs-et, V. 12: Pucz István belgrád-szendrői, XII. 13: Zbiskó József tinnini, 1756. II. 25: Pfütschner Frigyes cpp-öt, 1757. II: Migazzi Kristóf bécsi érs-et, IV. 26: Forgách Pál váci pp-öt. - Utóda 1758. VII. 6: XIII. Kelemen. - M: De servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione. 1-4. köt. Bologna, 1734. - De Synodo dioecesano. Róma, 1755. - Opera Omnia. 1-17. köt. Prato, 1839-46. T.J.

Gams 1873:666, 677. - LThK II:177.- MKA 1984:24. (VIII.17-től p.) - Mondin 2001:548.