🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Benedek, XV.
következő 🡲

Benedek, XV., Giacomo della Chiesa (Genova, 1854. nov. 21.-Róma, 1922. jan. 22.): Szt X. Pius utódaként 1914. IX. 3-1922. I. 22: pápa. - A genovai áll. egy-en jogot végzett, majd Rómában a Gregoriana egy-en tanult tovább. 1878: pappá szent., 1879: a Nemesi Akad. növ-e. 1882-től az államtitkárságon dolgozott, 1883: Rampolla nuncius m-titkára, majd munk., s akkor is megmaradt az államtitkárságon, amikor Rampolla kivált onnan. 1907. XII. 22: Bologna érs-e. 1914. V. 25: bíb. - P-ságának legnagyobb terhe az I. vh. volt. Első enc-ja 1914. XI. 11: a szeretet hiányában, a tekintély megvetésében, az osztályharcban és a birtoklási vágyban jelölte meg a háború fő okait. Részrehajlás nélkül fáradozott a békéért és a háború következményeinek enyhítéséért. - 1915. IX. 10: V. Mohamed szultánnak írt levelében a nyugati örm. települések teljes lakossága elhurcolásáróf és mérhetetlen szenvedéseiről kapott híreit felsorolva kérte, hogy könyörüljön a szultán az ártatlanokon. A nagy népírtást ő ítélte el elsőként. Ezért az örm-ek Isztambulban még halála előtt szobrot emeltek neki „A háborús tragédia nagy pápájának... a népek, nemzetiségre vagy vallásra való tekintet nélküli jótevőjének” (II. János Pál pápa örményo-i látogatása alkalmával, 2001: ~ arcképét és e levél eredetijét az Örm. Holokauszt Intézetnek ajándékozta). - 1917: az összes hadviselő felekhez fordulva javasolta a békekötést. Mivel a Vatikánt nem hagyhatta el, Luganóban kirendeltséget nyitott, hogy mindenkivel érintkezni tudjon. Tiltakozott a →trianoni békét létrehozó szerződés ellen. - 1915: a szem-ok és egy-ek, 1917: a Keleti Egyh. számára alapított új kongr-kat. Az elpusztított missz-kat újjászervezte. Az Egyh. belső élete számára nagy jelentőségű volt 1917: a Codex Iuris Canonici hatályba léptetése. - Sztté avatta 1920. V. 13: a Fájdalmas Szűzről nev. Gábort, Alacoque Margitot; V. 16: Johannát (Jeanne d`Arc). - ~ erősítette meg 1914. XII. 6: Fetser Antal győri, 1915: Bjelik Imre táb., II. 26: Láng József cpp-öt, III: Fremus Domokos belgrád-szendrői cpp-öt, VII. 10: Marusich József zengg-modrusi pp-öt, 1916. II. 20: Kheberich Márton cpp-öt, 1917. VII. 12: Rott Nándor veszprémi, XII. 4: Hosszú Gyula g.k. szamosújvári, 1919. X. 5: Hanauer Árpád váci pp-öt, 1920: Radnai Farkas c. érs-et, Zadravecz István táb. pp-öt, Nyárádi Dénes g.k. kőrösi pp-öt. - Utóda 1922. II. 6: XI. Pius. T.J.

~ p. Antal de Waal után szabadon átd. Cavalier J. Bp., 1915. - Luttor Ferenc: ~, a békepápa. Uo., 1916. - Pfeiffer Miklós: ~ p. és a világbéke. Uo., 1918. - LThK II:178. - Mondin 2001:651.

új