🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Benedek, XVI.
következő 🡲

Benedek, XVI., Joseph Ratzinger (Marktl am Inn, Bajoro., 1927. ápr. 16.-): pápa. - Gyermekkorát Traunsteinben töltötte. A II. vh. utolsó hónapjaiban kisegítő szolg-ra bevonultatták a légvédelemhez. 1946: a freisingi egyhm. kispapja, a teol-t Münchenben végezte. 1951. VI. 29: pappá szent. 1952: Freisingben teol. tanár, 1953: teol. dr. 1957: egy. mtanár Szt Bonaventura tört-teol-ja témakörben. 1958: a freisingi szem. dogmatika tanára. 1959: Bonnban a fundamentális teol. docense, 1963: Münsterben, 1966: Tübingenben a dogmatika és dogmatört. r. tanára. A II. →Vatikáni Zsinat idején Joseph Frings kölni bíb. érs. tanácsadója, 1969: részt vett a regensburgi egyetem megszervezésében, melynek r. tanára. 1977. III. 24: kinev. münchen-freisingi érs., V. 28: szentelték. VI. 27: bíb., 1981. XI. 25: a Hittani Kongr. pref-a. A Pápai Biblikus Biz. és a Nemzetközi Pápai Teol. Biz. eln. 1986-92: a →Katolikus Egyház Katekizmusa előkészítő biz-ának eln. 2002. XI. 30: a Bíb. Koll. dékánja. II. János Pál p. utódaként 2005. IV. 19: pápává vál. - Fm: Volk u. Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. München, 1954. - Die Geschichtstheologie des hl. Bonaventura. Uo., 1959. - Episkopat und Primat. K. Rahnerral. Freiburg, 1961. - Einführung in das Christentum. München, 1968. (M-ul: A ker. hit. Ford. Tamás Pál. Bécs, 1976) - Das neue Volk Gottes. Düsseldorf, 1969. - Dogma und die Verkündigung. München-Freiburg, 1973. - Der Gott Jesu Christi. München, 1976. - M-ul: A mustármag reménye. Ford. Jálics Kálmánné, Sántha Máté. Eisenstadt, 1979. - Beszélgetés a hitről Vittorio Messorival. Ford. Lénárd Ödön. Bp., 1990. - Krisztusra tekintve. Ford. Klemm László. Uo., 1993. (XX. sz. keresztény gondolkodók 1.) - Bevezetés a kat. egyh. katekizmusába. Christoph Schönbornnal. Ford. Víz László. Uo., 1994. - A remény forrásai. Gondolatok az üdvtört. nagy ünnepeiről. Ford. Némedi András. Uo., 1997. - A föld sója. Kerség és Kat. Egyh. az ezredfordulón. Beszélgetések Peter Seewalddal. Ford. Diós István. Uo., 1997. - A lit. szelleme. Ford. Heller György. Uo., 2002. - A ker. erkölcs alapelvei. Heinz Schurmannal és Hans Urs von Balthasarral. Ford. Görföl Tibor. Uo., 2002. - Isten és a világ. Ford. Boros István. Uo., 2004. - A kölni Világifjúsági Találkozó. ~ beszédei. Ford. Diós István. Uo., 2005. - Benedek Európája a kultúrák válságában. 3 előadás. Ford. uő. Uo., 2005. - Életutam. Ford. Egleszné Sarbak Zsófia. Uo., 2005. - Első enc-ja: Deus caritas est. Az Isten szeretet. Ford. Diós István. Bp., 2006. - Sacramentum caritatis.  Aszeretet szentsége. AP. buzdítás. 2007. For. Uő. Bp., 2007. - Spe salvi. A keresztény reményről. Enc. 2007. Ford. Uő. Bp., 2008. **

Vanzan-Schultz 1978:747.


Benedek, XVI., Joseph Ratzinger (Marktl am Inn, Bajoro., 1927. ápr. 16.–): pápa. – Gyermekkorát Traunsteinben töltötte. A II. vh. utolsó hónapjaiban kisegítő szolg-ra bevonultatták a légvédelemhez. 1946: a freisingi egyhm. kispapja, a teol-t Münchenben végezte. 1951. VI. 29: pappá szent. 1952: Freisingben teol. tanár, 1953: teol. dr. 1957: egy. mtanár Szt Bonaventura tört-teol-ja témakörben. 1958: a freisingi szem. dogmatika tanára. 1959: Bonnban a fundamentális teol. docense, 1963: Münsterben, 1966: Tübingenben a dogmatika és dogmatört. r. tanára. A II. →Vatikáni Zsinat idején Joseph Frings kölni bíb. érs. tanácsadója, 1969: részt vett a regensburgi egyetem megszervezésében, melynek r. tanára. 1977. III. 24: kinev. münchen–freisingi érs., V. 28: szentelték. VI. 27: bíb., 1981. XI. 25: a Hittani Kongr. pref-a. A Pápai Biblikus Biz. és a Nemzetközi Pápai Teol. Biz. eln. 1986–92: a →Katolikus Egyház Katekizmusa előkészítő biz-ának eln. 2002. XI. 30: a Bíb. Koll. dékánja. II. János Pál utódaként 2005. IV. 19: pápává vál., 2013. II. 11: bejelentette II. 28. határidejű lemondását.

Lelkipásztori látogatásai. 2005. VIII. 18–21: Köln, Ifjúsági Világtalálkozó. – 2006. V. 25–28: Lengyelország; VII. 8–9: Spo. (Valencia, Családok V. Világtalálkozója); IX. 9–14: No. (München, Altötting, Regensburg); XI. 28–XII. 1: Töröko. – 2007. V. 9–14: Brazília; IX. 7–9: Au. (Mariazell alapításának 850. évf-ján) – 2008. IV. 15–21: USA és az ENSZ; VII. 12–21: Ausztrália (Sidney, XXIII. Ifj. Világtalálkozó); IX. 12–15: Fro. (Lourdes-i jelenések 150. évf-ján). – 2009. III. 17–23: Afrika (Kamerun és Angola); V. 8–15: Szentföld; IX. 26–28: Cseho. – 2010. IV. 17–18: Málta szg-e; V. 11–14: Port.; VI. 4–6: Ciprus szg-e; IX. 16–19: Anglia; XI. 6–7: Spo. (Santiago de Compostela, Barcelona) – 2011. VI. 4–5: Horváto.; VIII. 18–21: Spo. (Madrid, XXVI. Ifj. Világtalálkozó); IX. 22–25: No; XI. 18–20: Afrika (Benin). –

Fm: Volk u. Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. München, 1954. – Die Geschichtstheologie des hl. Bonaventura. Uo., 1959. – Episkopat und Primat. K. Rahnerral. Freiburg, 1961. – Einführung in das Christentum. München, 1968. (m-ul: A ker. hit. Ford. Tamás Pál. Bécs, 1976) – Das neue Volk Gottes. Düsseldorf, 1969. – Dogma und die Verkündigung. München–Freiburg, 1973. – Der Gott Jesu Christi. München, 1976. – M-ul: A mustármag reménye. Ford. Jálics Kálmánné, Sántha Máté. Eisenstadt, 1979. – Beszélgetés a hitről Vittorio Messorival. Ford. Lénárd Ödön. Bp., 1990. – Krisztusra tekintve. Ford. Klemm László. Uo., 1993. (XX. sz. ker. gondolkodók 1.) – Bevezetés a kat. egyh. katekizmusába. Christoph Schönbornnal. Ford. Víz László. Uo., 1994. – A remény forrásai. Gondolatok az üdvtört. nagy ünnepeiről. Ford. Némedi András. Uo., 1997. – A föld sója. Kerség és Kat. Egyh. az ezredfordulón. Beszélgetések Peter Seewalddal. Ford. Diós István. Uo., 1997. – A lit. szelleme. Ford. Heller György. Uo., 2002. – A ker. erkölcs alapelvei. Heinz Schurmannal és Hans Urs von Balthasarral. Ford. Görföl Tibor. Uo., 2002. – Isten és a világ. Ford. Boros István. Uo., 2004. – A kölni Világifjúsági Találkozó. ~ beszédei. Ford. Diós István. Uo., 2005. – Benedek Európája a kultúrák válságában. 3 előadás. Ford. uő. Uo., 2005. – Életutam. Ford. Egleszné Sarbak Zsófia. Uo., 2005. –Deus caritas est. Az Isten szeretet. Enc. Ford. Diós István. Uo., 2006. – Sacramentum caritatis. A szeretet szentsége. Ap. buzdítás. Ford. uő. Uo., 2007. – A Názáreti Jézus. I. Ford. Rokay Zoltán. Uo., 2007. – Spe salvi. A ker. reményről. Enc. 2007. Ford. Diós István. Uo., 2008. – Pál, a népek apostola. Ford. Kránitz Mihály. Uo., 2008. – Az Egyház apostoli arca. Katekézisek az apostolok Egyházáról. Ford. Uő., Uo., 2008. – Caritas in veritate. Szociális enc. Ford. Dér Katalin–Horváth Pál. Uo., 2009. – Az egyházatyák. Római Szent Kelementől Szent Ágostonig. Ford. Kránitz Mihály. Uo., 2009. – A Názáreti Jézus. II. Ford. Martos L. Balázs. Uo., 2011. – A szent zene. A Logoszra hangolt művészet. Ford. Kránitz Mihály. Uo., 2011. – Verbum Domini. Szinodus utáni ap. buzdítás. Ford. Diós István. Uo., 2011. (PM 47.) – XVI. Benedek. A világ világossága. Peter Seewald beszélgetései a pápával. Bp., 2011. Ford. Török Csaba. **

Vanzan–Schultz 1978:747.