🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bogisich
következő 🡲

Bogisich Mihály (Pest, 1839. jan. 10.-Esztergom, 1919. aug. 6.): választott püspök. - A gimn-ot a pesti piar-knál végezte. 1859: a Pázmáneum növ-e. 1863. VII. 27: pappá szent., Szomoron, 1864: Kürtön, 1868: Buda-Tabánban, 1869: Buda-Vízivárosban, 1870. XII. 15: Pest-Belvárosban kp., 1882. VI. 28: budavári plnos. 1883. V. 3: herpályi c. prép., 1887. X. 4: ker. alesp., 1890. III. 17: esp., 1892. XII: bpi érs. helyn. 1896. VI. 18: vál. pristinai pp., 1898. IV. 7: esztergomi knk., 1906: barsi, 1916: szegyhi. főesp. - 1871-78: a budai Ének- és Zeneakad., 1876-82: a Nemz. Zenede titkára, 1881. VII: a bpi egy-en az ált. és egyh. zenetört. mtanára. 1897: megalapította az →Országos Magyar Cecília Egyesületet (OMCE), melynek haláláig elnöke. - Az Őseink buzgósága gyűjt-ből dallamait ma is énekeljük a →Hozsanna 106, 139, 140, 189, 284, 294A, 298 sz. énekeiben. - 1880. V. 20: az MTA l., 1915: a SZIA tagja lett. - M: Melyik a valódi egyh. zene? Bp., 1878. - A gyermek szt fohászai. Ima- és énekeskv. Uo., 1879. - A ker. egyh. ősi zenéje. Eger, 1879. - Egyházzenészeti jegyzeteim. Töredékek naplómból. Uo., 1880. - A m. egyh. énekek a 18. sz-ból. Akad. székfoglaló. Uo., 1882. - Cantionale et passionale hungaricum. 18. sz. kat. énekgyűjt. Uo., 1882. - Szegedi Ferenc Lénárd énekeskv-e 1674-ből. Uo., 1886. - Dicshymnus főm. és főt. Simor János bíb. aranymiséje emlékére. Uo., 1886. - Őseink buzgósága imák és énekekben. Uo., 1888. - Szt István m. kir. tiszt. rendelt 3 régi ének. Uo., 1898. - Szentistvánnapi egyh. beszéd. Uo., 1897. - A társad. Dráma 4 szakaszban. Uo., 1901. - Szt István kir tiszt. rendelt 2 régi ének. Uo., 1904. - Betűjele: ß (a Szabad Egyh. hangversenyi rovatát vezette az 1870-es évek elején).  T.E.

LBE:429. - Zelliger 1893:49. - Szinnyei I:1165. - Pallas III:412, XVII:206. - Némethy 1894:505. - Kollányi 1900:524. - Schem. Strig. 1917; 1927. - KL I:223. - Gulyás III:730. - Gulyás 1956:529. - MÉL I:233. (†aug. 7.) - MTA tagjai 1975:33. (†aug. 7.) - ZL 1983. I:216. (†aug. 7.) - Beke 1989:54.