🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Brunner
következő 🡲

Brunner, Emil (Winterthur, Svájc, 1889. dec. 23.-Zürich, 1966. ápr. 6.): protestáns teológus. - Zürichben és New Yorkban tanult teol-t. 1912: a svájci nemzeti (zwingliánus) egyh. pásztora lett. 1914: középisk. tanár Angliában; 1916: ismét pásztor Svájcban. K. Barth hatására túljutott a liberális teol-n, a dialektikus teol. egyik alapítója. 1924: Zürichben a gyakorlati és szisztematikus teol. tanára. Közben eltávolodott Barthtól. 1953-56: Tokióban tanított a nemzetk. ker. egy-en. - „Mindenekelőtt az Evangélium hirdetője voltam és vagyok” - mondotta élete végén. Számára a kerség életerő, nem pedig világnézet volt. A kor időszerű problémái felé fordult, küzdött a társad. igazságosságért, elítélte a kapitalizmust. Hangoztatta, hogy az igazi szocializmus és az Evangélium elválaszthatatlanok, Isten orsz-át itt kell megvalósítani (bár földi Paradicsomot nem lehet teremteni); a hit nem ragad el bennünket a „túlvilágba”, itt kell megváltoztatni az életet. A ker. feladata az, hogy az irgalmas szamaritánus példabeszédét megvalósítsa. ~ sokat prédikált, újságcikkeket írt, hogy az evangéliumi eszméket hirdesse. Teol-jában a krisztusi üzenetet értelmezte a mai kor egzisztenciális kérdéseinek megfelelően, hogy megnyerje Krisztusnak a modern embert. Barthot később azért is bírálta, mivel doktrinát, teol. rendszert dolgozott ki. Sokat foglalkozott a megismerés problémáival és a társad. etika kérdéseivel. Korábban Kant, később M. Buber befolyása alá került. - Fm: Erlebnis, Erkenntnis und Glaube. 1921. - Der Mittler. 1927. - Natur und Gnade. 1934. (erre válaszolt Barth híres Nein!-jével) - Dogmatik. 1-3. köt. (1946, 1950, 1960) - Der Auftrag der Kirche in der modernen Welt. Zürich, 1959. Sz.F.

Vanzan-Schulz 1978:367.

Brunner, Johann, Joann (18. sz.): harangöntő 1763-85: Budán. P.P.

Brunner, Joseph (18. sz.): B. Johann fia. Harangöntő 1786-98: Budán. P.P.


Brunner József Columbinus, SVD (Nagyganna, Veszprém vm., 1902. júl. 21.–Steyl, Holl., 1983. máj. 3): szerzetes testvér. – 1926. X. 10: Mödlingben lépett az →Isteni Ige Társaságába, uo. 1935. VI. 29: örök fog-at tett. 1935: chilei misszióba küldték. 1975. V. 13: visszatért No-ba. r.k.

Miklósi 1936:172.