🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > CELAM
következő 🡲

CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano (sp.), Rio de Janeiro, 1955-: Latin-amerikai Püspöki Tanács.  - Latin-Amerika függetlenné válása után az Egyh. korábbi kontinentális egysége megszűnt. Már a 19. sz: történt néhány egységesítő kísérlet. 1858: megalakult a róm. latin-amerikai kollégium, XIII. Leó 1899: Rómába összehívta  az első latin-amerikai ált. zsin-ot. - A kat. összefogás  a II. vh. után erősödött meg. Első jele volt a Kat. Nevelés Amerikaközi Konföderációja és Medellín, Mexikóváros, Porto Alegre, Quito és Rio de Janeiro egy-ének alapítása. Az egy-ek 1953: szervezetet alapítottak. A ker. szakszervezetek 1954: közp-ot hoztak létre és kongresszust tartottak. E mozg. kovásza a mexikói filozófus, José Vasconcelos által 1949: alapított Latinoamérica  c. kat. folyóirat volt. - A ~ kezdeményezője, Antonio Samoré p. nuncius fölismerte, hogy Latin-Amerika országainak kulturális, civilizációs és tört. gyökerei azonosak, és hasonló társad-gazd., pol. problémákkal küzdenek. A ~ az új kihívások elemzését és a megfelelő válasz keresését tűzte ki célul. Közgyűléseit az állandó főtitkárság szervezi, résztvevőit a nemzeti ppi konferenciák küldik. - A ~ 2. ált. ülését 1968: Medellínben, VI. Pál p. látogatása idején tartotta. A fő téma a szegénység és szabadság kérdéseire adandó kat. válasz volt. A hit védelmét összekapcsolták a szegényekkel és elnyomottakkal vállalt szolidarítással, s a latin-amerikai egyh-at megnyitották a →fölszabadítás teológiája felé. - A ~ 3. konferenciája 1979: Pueblában (Mexikó) volt. Megmutatkozott az Egyh. érzékenysége és felelőssége Latin-Amerika szoc. gondjai iránt, s megfogalmazták a társad. változások szükségességét. A.Á.