🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Campeggio
következő 🡲

Campeggio, Lorenzo (Milánó, 1474.-Róma, 1539. júl. 25.): bíboros, diplomata. - Családos emberként 1499: jogtanár Bolognában. 1509: felesége halála után pap lett. 1511: auditor a Rotánál és nuncius I. Miksánál, hogy lebeszélje a →pisai zsinathoz való csatlakozásáról; 1513: hasonló céllal járt Milánóban Sforza hg-nél, 1514-17: újra a cs-nál. 1512. XI. 12: pp. Feltrében, 1517. VII. 4: bíb. 1518-19: először ment mint legátus Angliába, hogy VIII. Henriket megnyerje egy török elleni szöv-be. 1520: a Signatura justitiae tagja. 1522: VI. Adorján részére szakvéleményt készített az Egyh. megreformálásáról. 1524: a 2. nürnbergi birod. gyűlés legátusaként, bár nem akadályozhatta meg egy nemzeti zsin. összehívását, sikerült megrendeznie egy reform-összejövetelt a D-ném. fejed-ek és pp-ök részére Regensburgban. 1525-ig Mo-on próbálkozott a török veszély elhárításával. 2. angliai követsége 1528-29: kudarcba fulladt, nem sikerült VIII. Henriket eltéríteni válási szándékától. 1530: az ágostai gyűlésre szóló követsége nem hozta meg V. Károly segítségével a remélt egyesülést a prot-okkal (→Confutatio). ~ elkerülhetetlennek tartotta a végleges elszakadást. Onnan visszatérve 1532: súlyos betegen is vállalta a követséget a vicenzai zsin-ra, amit azonban nem tartottak meg. - 1520: lemondott a feltrei ppségről öccse, Tommaso ~ javára, s utána 1523-26: Bologna, 1524: Salisbury, 1530-32: Huesca, 1533-37: Parenzo és 1534-36: Candia pp-e, ill. adm-a. **

LThK II:910.

Campeggio, Tommaso (Pávia, 1483.-Róma, 1564. jan. 21.): püspök. - Lorenzo C. öccse. Padovában és Bolognában fil-t és jogot tanult, majd gyakran kísérője és segítője volt bátyjának. 1513-14: követ Piacenzában. 1520. VI. 1: bátyja kinevezett utóda a feltrei ppségben. 1523: a velencei nunciatúra vez-je, de 1526: amikor VII. Kelemen belépett a →cognaci ligába, a cs-hű nuncius helyzete tarthatatlanná vált. Eddig csak a kisebb rendeket vette föl, 1526. XII. 24: pp-ké sztelték, 1528: elfoglalta ppségét. 1530-32: újra elkísérte fivérét a no-i követségre, és kitűnt a protestantizmus elleni hitvitázó irod-ban. Mint nuncius a wormsi hittani megbeszélésen megfigyelőként vett részt. 1540-50: ap. hitszónok. 1542-43, 1545-48 és 1551-52: a kúriai gyakorlat szakértője a trienti zsin-on; III. Pál és IV. Pius tanácsadója zsin. kérdésekben. **

LThK II:910.