🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Canterbury
következő 🡲

Canterbury, Cantuaria: egykori érsekség Angliában. - Már a római korban éltek itt ker-ek, de az angolszászok a kat. egyh-at elpusztították. 597: Szt Ágoston és társai kezdték újra a misszionálást. Nagy Szt Gergely London és York érsségére akarta építeni Britannia egyhszervezetét, de Ágoston Ethelbert kir. megtérése után London helyett ~t választotta. A kelta kerséggel folytatott viták után ~ a római hagyományra és tekintélyre épülő egyh-ak közp-ja lett. A 9. sz. dán megszállás után is jelentős szerepet játszott a pléb-k és rendek újjászervezésében. →Lanfranc és Szt Anzelm hatása a kontinensen is érvényesült. A 10-11. sz: vita folyt ~ és York között a prímási rangért: ~ a pápától „egész Anglia prímása”, York az „Anglia prímása” címet kapta, és York nem tartozott ~ joghatósága alá. Az érs-ek közül elsőként Szt Anzelm ütközött össze a kir-lyal az →invesztitúra kérdésében, aminek 1170: Becket Szt Tamás érs. vértanúja lett. Tamás tisztelete ~t híressé és gazdaggá tette. A 12. sz. végén →Langton érs. azokért a jogokért harcolt a kir-lyal, melyek 1215: a Magna Chartában valósultak meg. A 14. sz-tól a ~i érs. legatus natus, s egyre inkább részt kellett vennie a pol. életben. A 15. sz: az érs-ek kir. tisztviselők is voltak. Az utolsó kat. érs. Thomas →Cranmer (1533-53) VIII. Henrik gátlástalan szolgája és Anglia reformátora lett. Katolikus Mária visszaállította a kat. érsséget, de halálával, 1558. XI. 17: ~ végleg anglikán lett. - ~ ma is az →anglikán egyház érssége York mellett, érs-e „egész Anglia prímásá”-nak nevezi magát, de suffr-ai csak a tengeren túl vannak. - ~ suffr-ai a reformáció előtt: Bangor, Bath and Wells, Bristol, Conventry-Lichfield, Ely, Exeter, Glouchester, Hereford, Llandaff, Lincoln, London, Norwich, Peterborough, Rochester, Salisbury, St. Asaph, St. Davids, Worcester, Winchester. **

LThK II:920.