🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cantionale Catholicum
következő 🡲

Cantionale Catholicum, régi és új, deák és magyar aitatos egyházi énekek, dícséretek, soltárok és litániák... Csíksomlyó, 1676: →Kájoni János OFM énekeskönyve. - A miserészekkel együtt 247 lat., 545 m., és 3 vegyes nyelvű énekszöveget közöl. Megvan benne a két legismertebb passió teljes m. szövege és Jeremiás siralmai. A hagyományos erdélyi énekeken kívül forrásai voltak a korabeli imakv-ek és elmélkedésgyűjt-ek, a →Cantus Catholici (1651), s kimutathatóan néhány prot. énekeskv. is. Figyelemre méltó a Keresztyén olvasónak szánt előszava. - A 2. jav. kiad-t s. a. r. 1719: →Balás Ágoston OFM, a 3. kiad-t szerk. 1806: →Andrási Rafael OFM. Dallamait eredeti formában kiad. 1979: →Domokos Pál Péter P.G.

Jénáki 1914. - RMDT II:67. - RMTK XVII:7. (a m. énekek kritikai kiadása) - MoZt II:171.