🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Catholica commissio
következő 🡲

Catholica commissio, Commissio in publico-ecclesiasticis: Mária Terézia által 1767. III. 4: szervezett bizottság, mely az erdélyi főkormányszéken belül a katolikusok egyházi és tanulmányi ügyeit intézte. Kezelte az erdélyi kat. vallásalapot, 1768-tól a kat. árvaházalapot, 1773-tól a kat. tanulm. és ösztöndíjalapot, 1775-től az el. isk-k alapját, 1808-tól az el. isk. tanítók nyugdíjalapját; ellenőrizte a kat. alapokból fenntartott isk-kat és nevelőint-eket. II. József 1781: egyh. és tanulm. részlegre osztotta, 1784: külön alapítványi biz-ot szervezett. 1873: helyébe lépett az →Erdélyi Római Katolikus Státus ig. tanácsa. **

Pallas IV:198.