🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Centesimus annus
következő 🡲

Centesimus annus (lat. 'Századik év'), 1991. máj. 1.: II. János Pál pápa 3. szociális enciklikája. - Megemlékezik XIII. Leó p. →Rerum novarum enc-járól és mindarról az egyh. megnyilatkozásról, melyek létrehozták az →Egyház szociális tanítását, hatékonnyá tették és fölhívták rá a figyelmet. Buzdít, hogy „fedezzük föl újra azoknak az alapvető elveknek a gazdagságát, amelyek a →munkáskérdés megoldására egyh. szoc. tanìtásában benne foglaltatnak”;  ... „figyelmesen vegyük szemügyre az 'új dolgokat', melyek körülvesznek bennünket, melyek, ahogy mondani szokták, átcsaptak a fejünk fölött; s melyek nagyon is különböznek azoktól az új dolgoktól, amelyek az előző évszázad utolsó évtizedét jellemezték”;  ... „tekintetünket a jövőre vessük, most, amikor közeledni látjuk a harmadik keresztény évezredet, amely számunkra ismeretlen dolgokkal, de ugyanakkor ígéretekkel is teljes.” - A ~ célja, hogy „megvilágítsa a XIII. Leó által kifejezésre juttatott elvek termékenységét, melyek az egyh. tanbeli örökségéhez tartoznak, ezért kötelezik az egyh. Tanítóhivatalát.” A lelkipásztori szempontok szerint elemzi II. János Pál a „történelem bizonyos újkeletű eseményeit.  ...Nem szükséges hangsúlyozni, hogy az események figyelmes tanulmányozása - azzal a céllal, hogy az evangelizáció előtt álló új követelményeket fölismerjük - fényt derít a lelkipásztorok feladataira. Ugyanakkor nem feladatunk e témakörben végleges ítéleteket alkotni, mivel ez nem tartozik a tanítói hivatal sajátos hatáskörébe.” - →család, →demokrácia, →elidegenedés, →emberi jogok, →fejlődés, →fogyasztói társadalom, →háború, →haszon, →jogállam, →kapitalizmus, →kultúra, →Laborem exercens, →magántulajdon, →második világháború, →méltányos bér, →minőségi követelmények, →munka, →munkás jogai, →munkáskérdés, →munkásmozgalom, →munkaszerződes, →osztályharc, →piac, →Sollicitudo rei socialis, →szabadpiac, →szabadság, →személy, →szocializmus, →szolidaritás, →társulási jog, →totalitarizmus, →vállalkozás, →vallás előírásainak szabad megtartása **

CA 3.