🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cesarini
következő 🡲

Cesarini, Julian (1398.-Várna közelében, Bulgária, 1444. nov. 10.): bíboros. - Páduában tanult, majd jogot tanított. V. Márton 1426. V. 24: bíb-sá kreálta. 1431. I. 1: p. legátus a husziták elleni háború ügyében, II: a →bázeli zsinat elnöke. Amikor a p. XII: feloszlatta a zsin-ot, ~ mindent elkövetett, hogy a p. visszavonja intézkedését, amit az meg is tett. Ferrarában és Firenzében is sokat fáradozott a gör-ök unióján. Ezután a török elleni háború lett élete célja. A p. 1442: a trónviszály megszüntetésére és a keresztes hadjárat szónokaként Mo-ra küldte. Közvetített I. Ulászló és Frigyes cs. között. Hunyadi János győzelmei és a békekötés után újabb törökök elleni hadjáratra sürgetett (→szegedi eskü). Ennek eredménye lett a →várnai csata, melyben, v. utána menekültében ~ is ott veszett. B.A.

Vaszary Kolos: A várnai csata. Pest, 1864. - Hadtört. Közl. 1889. (Fraknói Vilmos: A várnai csata előzményei) - Fraknói Vilmos: ~ bíbornok mo-i p. követ élete. Uo., 1890. - Pallas IV:251. - EC III:1352. - LThK II:997.