🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Chambon
következő 🡲

Chambon, Mária Márta Franciska, Tm., OVM (Croix-Rouge, Savoya, 1841. máj. 6.-Chambéry, Fro., 1907. márc. 22.): apáca, a →Szent Sebek tiszteletének apostola. - Nagyon szegény, 8 gyermekes család első gyermeke. Édesanyja nagyon korán megismertette a →keresztúttal, s még gyermek volt, amikor megszólalt neki a feszület. Ettől kezdve lelki életének központja lett a Szt Sebek tiszt-e. 1861: belépett a ferences harmadrendbe, majd Chambéryben a kárm-knál jelentkezett, de gyönge egészsége miatt nem vették föl. 1862: uo. belépett a vizitációs r-be, 1863. IV. 19: öltözött be, 1864. VIII. 2: tett fog-at. Az id. apácák ebédlőjét és a takarítást bízták rá. 1866-tól Krisztus jelenésekben hívta bűnbánatra.  Amikor 1867: kolera tört ki a környéken, ~ ígéretet kapott, hogy a rábízottak megmenekülnek, ha a Szt Sebek tiszt-ére imádkozni kezdenek (→Szent Sebek olvasója). A kapott kinyilatkoztatásokat elöljárói ítéletére bízta. 1869-73: csak az Oltáriszentséggel táplálkozott. 1874. VI. 12: Jézus Szt Szíve ünnepén 1 évre megkapta a stigmákat. 1937. IV. 22: elindították b-gá avatását. **

Ch. Mária Márta, a Bold. Szűz Vizitációs Rendje chambéry-i kolostorának laikus nővére és a mi Urunk Jézus Krisztus szt sebeinek tisztelete. Ford. a Jó Pásztor Intézete bpi zárdája. Székesfehérvár, 1926. - Ch. Mária Márta nővér, a Bold. Szűz Vizitációs Rendje chambéry kolostorának szerzetesnője 1841-1907. Ford. a Jó Pásztor szerzetesnők. Uo., 1931. - BS Append: 309. - Weiss, Antonie: M. Ch. Leutesdorf, 1982.

új!