🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cholnoky
következő 🡲

Cholnoky Jenő, csolnokossi (Veszprém, Veszprém vm., 1870. júl. 23.-Bp., 1950. júl. 5.): földrajztudós, egyetemi tanár. - Ch. Viktor öccse. - A veszprémi piar. gimn-ban éretts., 1892: a bpi műegy-en mérnöki okl-et szerzett. Vízrajzi kérdésekkel foglalkozott, 1894-ig Klimm Mihály, majd →Lóczy Lajos tanárs-e, drált. 1896. XII-1898. VII: ösztöndíjjal földtani és hidrográfiai vizsgálatokat végzett K-Ázsiában. 1898: a M. Földr. Társ. titkára, majd főtitkára, a bpi Erzsébet Nőisk. tanára. 1903: a bpi egy. a leíró földr. mtanárává képesítette. 1905. II. 16: a kolozsvári egy-en az egyetemes és összehasonlító földr. ny. r. tanára, a Földr. Int. ig-ja. 1911/12: a bölcs-, nyelv- és tört-tud. kar dékánja, 1912/13: prodékánja. 1910: a Spitzbergákon, 1912: az USA-ban járt →Teleki Pál gr-fal. Az Erdélyi Kárpát-Egylet üv. elnöke, 1914: a M. Földr. Társ. elnöke. 1919 őszén a rum. hatóságok kiutasították. Bpen a külügymin., a határkiigazító biz. munk., majd tud. osztályvez-je. Czirbusz Géza halála után, 1921. III. 8-1940: a bpi egy. ny. r. tanára. A M. Turista Egyes. és a Term-védelmi Tanács elnöke. Részt vett a Balaton-kutatásban, K-Ázsiában a folyók és hegyek term. vizsgálatában, a szakaszjelleg, a futóhomok mozgásának tanulmányozásában, az eu. monszun, az öntözés jelentőségének s az emberiség fejlődésére való hatásának vizsgálatában. - 1920. V. 5: az MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja. 1922: a SZIA IV. o. tagjának jelölték. -

M: A földglóbus és annak használási módja, különös tekintettel a Kogutowicz és Tsa M. Földr. Int-ében készült glóbusokra. Bp., 1896. - A Balaton limnológiája. Uo., 1897. (Ném-ül: Wien, 1897) - A sárkányok orsz-ából. Veszprém, 1900. - Használati utasítás Bp. szfőv. egész ter-ének fali térképéhez. Velősy Lipóttal. Bp., 1901. - A levegő fiz. földr-a. Uo., 1903. (A tud. földr. kézikv-e II:1.) - Mutató a Földtud. Közl. 13/30. köt-eihez. Uo., 1903. - Az Alföld. Népszerű főisk. tanf. syllabusza. Uo., 1903. - K-Ázsia. Uaz. Uo., 1904. - A hegyek keletkezése és pusztulása. Uaz. Uo., 1905. - A világegyetem. A Föld és a csillagok. Kövesligethy Radóval. Uo., 1906. (A műveltség kvt-a 3.) - A Föld. Többekkel. Uo., 1906. (Uaz 4.) - A Balaton színtüneményei. Uo., 1906. (Ném-ül: Wien, 1906) - A Balaton jege. Uo., 1907. (Ném-ül: Wien, 1907) - A belső-ázsiai öntözések és a népvándorlás. Uo., 1907. (Klny. M. Orv. és Term-vizsgálók 34. vándorgyűl.) - A víz körútja. Uo., 1908. (Népszerű főisk. tanf. syllabusza) - A Föld és az ember. Uo., 1909. (Uaz) - A Balaton vizének chem. tulajdonságai. Uo., 1911. (Ném-ül: Wien, 1914) - Emlékirat a kolozsvári egy-mel kapcsolatban felállítandó műegy. fakultásról. Kolozsvár, 1911. - A budai hg. geol. szerkezete. Bp. (1912) - Kína. Miskolc, 1913. - Az É-amerikai Egyesült Áll. Bp., 1913. (Népszerú főisk. tanf. syllabusza) - Erdély. Uo., 1913. (Uránia Népszerű Tud. Felolv. 151.) - Az alkohol a földön. Uo., 1914. (Az Alkoholellenes Egyes-ek Orsz. Ligájának Kiadv. 1.) - Földr. képek. Uo., 1914. (Bibl. vitae) - A jégvilág. A sark-kutatások tört. Uo., 1914. (Századok legendái) - A vh. színtere. Uo., 1915. (Hadi beszédek 23/4.) - A Földközi-tenger és kijárói. Uo., 1915. (M. Adria Kvt. I:5) - Az Adria és partvidéke. Uo., 1915. (Uaz I:7/8) - A Balkán fszg. Miskolc (1915. Szóval és tollal a hazáért) - Újabb emlékirat a kolozsvári egy-mel kapcsolatban felállítandó műszaki fakultás tárgyában. Kolozsvár, 1916. - Amerika. Bp., 1917. (A Föld és népei 1.) - A Balaton hidrográfiája. Uo., 1918. (Ném-ül: Wien, 1918) - Mo. hegy-vízrajza és települése. Uo., 1918. (Klny. Lóczy Lajos: Mo.) - Ungarns Land u. Volk. Uo., 1918. (Klny. Ungarn. Uo., 1918) - Mo. földr. helyzetéről. Uo., 1919. (A Szabad Lic. Kiadv. 19.) - Mo. részei. Uo., 1920. (Uaz 23.) - Az új m. határ bírálata. Uo., 1921. (A párizsi békekonf. elé terjesztett 22. válaszjegyzék 1. melléklete. Ang-ul és fr-ul is. Uo., 1921) - Az emberföldr. alapjai. Uo., 1922. (M. Földr. Értek. 4.) (Japánul: Tokio, 1935.) - A M. Turáni Szöv. A turáni gondolat és a turáni népek ismertetése, a Szöv. célja. Uo., 1922. - Ált. földr. 1-2. köt. Pécs, 1923. (Tud. Gyűjt. 2.) - A földfelszín formáinak ismerete. Bp., 1926. - Földr. stat. atlasz. Uo., 1927. - Repülőgéppel a Föld körül. Ifj. reg. Uo., 1927. - Utazás a sátán szekerén. 1-2. r. Uo., 1928. (Ifj. és Élet Kv-ei 2/3.) - Mo. földr-a. Pécs, 1929. (Tud. Gyűjt. 101.) - A napsugár diadala. Bp., 1929. - Afrika. 1-2. köt. Uo., (1930) (M. Földr. Társ. Kvt-a) - Az ember drámája. Uo., (1930) - Az Egyenlítőtől a Sarkvidékig. Uo., (1930) (A Föld titkai 4.) - Mo. hegy- és vízrajzi térképe 1:2.400.000. Uo., (1931) - A tenger. Uo., 1931. (A Föld titkai 5.) - A Föld megismerésének tört. Uo., (1932) (Uaz 6.) - Sátoraljaújhely. Sátoraljaújhely, 1932. - Erdőn, mezőn, sivatagon át. Bp., (1933) (A M. Ifj. Kv-ei 2.) - Földr. isk. atlasz. Többekkel. 1. füz. A közép és polg. isk. 1. o. számára. Uo., (1933) - A Kárpátoktól az Adriáig. 1/2. kiad. Uo., (1934) - Égen, Földön. Uo., (1934) (M. Földr. Társ. Kvt-a) - Hazánk és népünk egy ezredéven át. A m-ság hajdan és most. 1/2. kiad. Uo., (1935) - A Föld és élete. 1-5. köt. 2/3. kiad. Uo., (1935) - Tihany. Erdélyi Lászlóval és Viski Károllyal, Uo., 1935. - A m. éghajlat és a folyók vízjárása. Uo., 1936. (M. föld, m. faj. 1.) - Balaton. Uo., 1936. (M. Földr. Társ. Kvt-a) - Mo. földr-a. Uo., (1937) (A Föld és élete 6. köt.) - A Föld felfedezői és meghódítói. 1. és 5. köt. Többekkel. Uo., 1938. - Veszprém. Uo., 1938. (A Balatoni Társ. Kvt-a 4.) - Budapest. Traité populaire... Uo., 1938. (Klny. Földr. Közlem.) - A Földközi-tenger. Uo., 1939. - Ausztrália és Óceánia leíró földr-a. Előad. alapján összeáll. Szarvas Irma. Uo., 1939. - A tenger. Uo., 1939. - A csillagoktól a tengerfenékig. 1-4. köt. Uo., (1940) - Kőrösi Csoma Sándor. Életreg. Uo., 1940. - Őshazából új hazába. Uo., 1940. (Nemz. Kvt-a 20.) - A Turáni Társ. feladatai. Uo., 1940. (Néprokonsági Dolgozatok 5.) - Erdélyi képek. Uo., 1941. (M. Földr. Társ. Kvt-a) - Japán földr-a. Uo., 1941. (Néprokonsági Dolgozatok 12.) (Klny. Turán) - Mo. geológiai térképe. Uo., é.n. - Japán, a felkelő nap orsz-a. Uo., 1942. - Utazásaim, élményeim, kalandjaim. Uo., 1942. - Mo. idegenforgalmi földr-a. Uo., 1943. (Az idegenforgalmi szaktanf. kiadványai 3.) - A sivatag. Uo., 1943. (M. Földr. Társ. Kvt-a) - A barlangokról. (A karsztjelenségek) Uo., 1944. (A termtud. elemei 15.) - Kirándulások a Balaton körül. Uo., 1944. (Klny. Balatoni Szle) - A m. és a testvérnépek őstört. Előad. nyomán írta Szilvay Gyula. San Francisco, 1984. - Szerk. Lóczy Lajossal 1900-02: a Földtud. Közl., egyedül 1904-13: a Földr. Közlem. c. folyóir-okat, 1914-42: a M. Földr. Társ. Kvt-a (74 mű), 1921-22: a M. Földr. Értek. (4 füz.) sorozatokat, 1921: a Balatoni évkv-et és Sebestyén Gyulával 1935-42: A Balatoni Társ. Kvtárát (5 füz.) - Álneve és betűjelei: Barany (Vasárnapi Újs. 1904/5.); Ch; Ch.J.; C-y (mind a Földr. Közlem.). T.E.

Pallas XVII:292. - MTA tagajánl. 1907, 1911, 1918, 1920. - Sziklay 1931:186. - Ki kicsoda? 1936:115. - Ker. m. közél. alm. I:155. - Gulyás III:425. - Gulyás 1956:533. - MÉL I:284.

Cholnoky Viktor, csolnokossi (Veszprém, 1868. dec. 23.-Bp., 1912. jún. 5.): író, újságíró. - Ch. Jenő bátyja. A veszprémi piar. gimn-ban éretts., Győrött és Bpen jogot hallg. Veszprémben szerk. az Egyhm. Közl-t, 1901: Bpen a P. Napló munk., 1902: az Innen-Onnan rovat vez-je, utóbb A Nép napilap munk. A sz-fordulón a fantasztikumot kereső újromantika hatásos, művelt képviselője. - M: Füstkarikák. Elb-ek. Veszprém, 1896. - Blankeley embere. Reg. Írta Frederick Anstey. Ford. Bp., 1905. - Delmage Lukács. Reg. Írta Patrick Augustus Sheehan. Ford. Uo., 1905. - Elcserélt szívek. Reg. Írta Paul Bourget. Ford. Uo., 1905. - A túlvilági ember. Reg. Írta Richard Marsh. Ford. Uo., 1906. - Mozgali Pali, a gyermekhős. Ifj. reg. Uo., 1908. - Kacagó szélhámosok. Uo., 1909. (Aktuális kvt. 2.) - Tammúz. Elb. Bp., 1910. - Beszélgetések. Cikkek. Uo., 1910. (Modern Kvt. 19/20.) - Szt Antal csodája. Szatirikus legenda 2 fv. Írta Maurice Maeterlinck. Ford. Uo., 1910. (Uaz 22.) - Warrenné mestersége. Színm. 4 fv. Írta G. B. Shaw. Ford. Uo., 1910. (Főv. Színházak Műsora 239/40.) - A bagdadi vőlegény. Színm. 3 fv. Írta A. H. Rice. Ford. Uo., 1911. (Modern Kvt. 66/7.) - Az Alerion-madár vére. Elb. Uo., 1911. - Nehusztán meséiből és egyéb elb-ek. Uo., 1912. - Kaleidoszkóp. Cikkek. Uo., (1913) - A kísértet. Vál. cikkek. Bp., 1980. - Trivulzió szeme. Elb-ek. Uo., 1980. - Szerk. és kiad. Veszprémben 1898. V. 15-1899. II. 23: a Balatoni Hírl. hetilapot; fel. szerk-je Bpen 1905. I-IV: a Képes Családi Lpk-nak és az Életnek, évekig A Hét s-szerk-je. - Álnevei és betűjegyei: Arne (A Hét 1905-12); Ch (Élet 1909, A Hét 1912, P. Napló 1910-12); ch (Élet 1909-10); Ch. V. (A Hét 1907-11, M. Géniusz 1903, P. Napló 1910-12); ch.v. (A Hét 1907-11, P. Napló 1900, 1910); CHY (M. Szle 1906); C. V. (M. Géniusz 1903); Paganel (A Hét 1905-13); Pelárgus (A Hét, M. Géniusz stb.); P-1 (A Hét 1908); Trivulzio (A Hét); Verő Tivadar (M. Géniusz 1902); Viktor (Alkotmány 1897); kocka (M. Géniusz 1903). N.M.

Nyugat 1922. II:764. (Cholnoky László: C. V. emlékezete); 1924:62. (Fenyő Miksa: Elmúlt hetekből) (C. V. írói hagyatékáról) - Faragó Erzsébet: C. V. Bp., 1936. - Gulyás IV:436. (1900 k. szerk. az Egyhm. Hírl-ot, de ezt a veszprémi sajtóbibliogr. nem ismeri!) - Ködlovagok Szerk. Thurzó Gábor. Uo., 1941:54. (Lovass Gyula: C. V.) - Gulyás 1956:533. - MItB VI:277. - Fridolin és testvérei Újvidék, 1976:5. (Bori Imre: C. V.)