🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cidkija
következő 🡲

Cidkija, Szedekiás (héb. Szidkijjah, 'Jahve az én segítségem'): gyakori bibliai személynév (pl. 1Kir 22,11: egy hamis próf. neve). – A legfontosabb Mattanja, Júda utolsó királya (ur. Kr. e. 598–587), akinek a ~ →uralkodói neve volt. Családfája homályos; a 2Kir 23,31; 24,18; Jer 52,1 szerint Jozijának és Hamitálnak v. Hamutalnak, a Libnába való Jirmejahu lányának volt a fia, a testvére pedig Joacház volt; ugyanakkor a 2Krón 36,8–10: Jojachin testvére, ami azt jelenti, hogy az unokája volt Jozijának. De 1Krón 3,15 kk. Jozijának Jochanan, Jojachim, ~ és Sallum voltak a fiai. Az uralkodói nevet Bábel királya adta neki, miután Jojachint megfosztotta trónjától és helyette ~t tette meg kir-nak (2Kir 24,17). Vsz. nem volt energikus egyéniség; személy szerint jóindulattal viseltetett Jeremiás iránt (Jer 27,17–21). Ezekiel nem említi név szerint, de Izr. „méltatlan és gonosz fejedelmé”-t közeli bukással fenyegeti (Ez 21,30–32). ~ csatlakozott egy Babilon elleni szövetséghez (2Kir 24,20; Jer 27; 52,4), amelynek az egyiptomi király támogatást ígért. Nebukadnezár azonnal bevonult, Jeruzsálemet ostrom alá vette (52,4 kk.), majd egy időre megszakította az ostromot, hogy a segítséget nyújtó egyiptomi seregeket szétverje. Kr. e. 587 nyarán, amikor is Jeruzsálem falain rést ütött az ellenség, ~ menekülni próbált, de Jerikó közelében elfogták és Riblába vitték, ahol Nebukadnezár a szeme láttára kivégeztette a fiait, megvakíttatta és Bábelbe hurcolta; itt halt meg (2Kir 25,4–7; Jer 52,6–11). R.É.

BL:223.