🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cleveland
következő 🡲

Cleveland: 1. püspöki székhely Ohio államban (USA). 1847. IV. 23: alapították. Cincinnati suffr-a. - 8842 km²-en 1990: 2.803.000 l, 818.843 h, 250 pb, 570 ep, 191 szp, 283 sz, 2020 szn, 308 ni, 97 ki-e volt. - 2. Magyarországi Szt Erzsébet egyházközség. Az 1885: alapított Szlovák-Magyar Szt László egyhközs. 1891: kettévált, s a m-ok 1892. XII. 11: megalapították a Szt Erzsébet egyhközs-et. Ignatius Horstmann ~i pp. kérésére →Böhm Károly települt ki mint első kat. m. lpászt. A tp-a az első m. tp. volt Amerikában. Alapkövét 1893. VI. 4: tették le. A tp-ot IX. 8: kezdték használni, 1896. II. 15: szent. föl. 1918/22: új tp-ot építettek. 1926: az új pléb-t Csernoch János bíb. áldotta meg. Plébánosai: Böhm Károly, 1907: Szepessy Gyula, 1922: Böhm Károly, 1927: Tanos Imre Árpád, 1971: Záhorszky Gyula, 1977: Nyeste János, 1988: Antal András. - 1893: isk-t nyitottak, mely 1896: és 1900: új épületeket kapott. Kezdetben egy tanító és a plnos, később az orsolyiták, 1944: az Isteni Megváltó Leányai oktattak. 1922: 2000 m. családból 1400 tanulója volt. 1964: bezárták, épületeit lebontották. - M. kat. sajtója 1894-1901: Szt Erzsébet Amerikai Hírnöke, 1901-1992: Magyarok Vasárnapja, 1920-39: A Jó Pásztor. - 3. ~i Szt Imre egyházközség. 1904: alapították Böhm Károly ösztönzésére. 1905. I. 22: szent. a tp-ot, s nyitottak isk-t. 1915. II: a tp. leégett, 1917: újjáépítették. 1923. VII: az isk. égett le. Kezdetben orsolyiták, 1925. IX: az Isteni Megváltó Leányai tanítottak. 1961: a Szt József Nővérek int-et nyitottak fogyatékos gyermekek gondozására. 1962: az el. isk-t bezárták. - Plébánosai: Hirling József, Soltész István, 1911: Szabó József, 1912: Péter József, 1915: Rátz János, 1923: Hartel József, 1943: Mundweil János, 1965: Kárpi Ferenc, 1982: Örley Richárd, 1988: Siklódi Sándor. - Egyesületei: 1905. I. 22: Szűz Mária Egylet; 1912: Rózsafüzér Társulat, 1925: Oltáregylet, 1970: Szt Imre Kultúregyesület, 1973: Szt Imre Fatima Család. - 4. ~ Szt Margit egyházközség. 1919. VIII. 17: alapították, de az anyakv-eket 1922-ig a Szt Erzsébet pléb-n vezették. 1922: fa-, 1928: kőtp-ot és isk-t építettek. 1930 szent. föl a tp-ot, s megnyílt az isk., melyben az Isteni Megváltó Leányai tanítottak. 1945-60: óvodájuk is volt. - 5. ~i Szt János g.k. egyházközség. 1892. VIII: alapították. 1908: építettek tp-ot. 1921-től 6 hetes nyári nyelvtanf-ot, okt-től máj-ig hetenként ötször esti m-órákat tartottak. 1953: óvodát és 7 o-os isk-t nyitottak a uniontowni bazilita nővérek vezetésével. 1954. X: új tp-ot építettek. - Egyesületei: Oltáregylet, Rózsafüzér Társ. Szt János betegsegélyző egylet. M. kat. sajtója: 1900-01: Magyarok Vasárnapja (g.k.). - Misszióba jöttek Mo-ról 1922: Shvoy Lajos, Marczell Mihály, 1924: Zadravecz István pp. **

Török 1978:108, 114, 121, 125. - AP 1990:163. - Balássy Géza diákonus közlése. - Miklósházy 2005:22.