🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cluny
következő 🡲

Cluny: egykori bencés apátság Franciaországban, a →clunyi reform otthona. - 100 évvel Aniane-i Szt Benedek reformkísérlete után a fr. ktorokban a szerz. élet fegyelme részben a gazdagság, részben a normann és szaracén betörések miatt, lehanyatlott. Aquitániai Vilmos hg. a régi fegyelem felélesztésére 909: a birtokán, ~ben alapított egy új ktort Szt Péter és Pál tiszt. Bőven ellátta javadalommal, s az alapítólevélben biztosította függetlenségét: a világi beavatkozás ellen az apátválasztás jogát a szerz-ek számára tartotta fenn, és exemptté tette. Mindig nyitva kellett állnia a szegények, zarándokok és szükséget szenvedők előtt, s gondoskodnia kellett arról, hogy Rómában, a Szt Péter és Pál baz-kban egy-egy örökmécs égjen. A p. jóváhagyást az alapító személyesen kérte Rómában, s az 1. apát, Bernó Baume-ból hozott magával 12 szerz-t. - A 2. apát, Szt Odo (†942) alakította ki azt az életformát, mely 200 é. megújítóan hatott egész Eu-ra. Személyesen vezette a tanítást, a regulát sok böjtöléssel és szilenciummal szigorította, néhány szerz. a ktor közelében remeteként élt. Bővítette a ktort, új tp-ot építtetett. 3 róm. útja során megújította a róm. Szt Pál-, a páviai Szt Ágoston- és sok más bencés ktor életét. Emellett sok fr. ktor rendelte alá magát ~nek úgy, hogy csak priort választottak, apátjuk a ~i apát volt. Így alakult ki a ~i kongr., mely Itáliától az Atlanti-óceánig az összes fontos bencés ktort magában foglalta. - Aimardus apát rövid kormányzása alatt ~ nagy birtokadományokat kapott. Szt Maiolus (954-994) idejében további ktorok sora csatlakozott ~hez, a reformot →Lerin és St Denis ktora is átvette. Szt Odilo (994-1049) kezdeményezte a →treuga Deit, bevezette a →halottak napját. Új, díszes ktort épített. 1030: az éhínség idején a ktor minden kincsét eladták, hogy táplálni tudják a környék népét. Az Anse-ban tartott fr. nemzeti zsin. érvénytelenné nyilvánította ~ exempt voltát, melyet csak a köv. apátnak sikerült visszaszereznie. - Szt Hugó apát (1049-1109) idejében élt ~ben Hildebrand, a későbbi VII. Gergely p., s tanítványa volt a későbbi II. Orbán és II. Paszkál p. is. 1089: megkezdte a ~i baz. építését, mely a világ legnagyobb tp-a lett, s később is csak a róm. Szt Péter-baz. múlta fölül. - Pontius (1109-20?) közvetített békét II. Paszkál és a cs. között. A p. és VII. Lajos fr. kir. megerősítette a ktor kiváltságait. A Rómából elűzött II. Geláz ~be menekült, s itt halt meg. II. Callistus megadta a mindenkori ~i apátnak a bíb-ok kiváltságait, s a jogot, hogy a baz-ban interdiktum idején is végezhessenek lit-t zárt ajtók mögött. Pontius vitát kezdett Montecassinóval az elsőbbségről, s főapátnak nevezte magát. Végül lemondott és jeruzsálemi zarándokútra ment, de →Petrus Venerabilis (1122-56) apáttá választása után sereggel tért vissza, megostromolták és bevették a ktort, s a kincseket szétosztotta katonái között. II. Honorius ezért kiközösítette, majd elfogták, Rómába vitték, ahol bűnbánat nélkül halt meg. Petrus a II. Ince és II. Anaklét közti szakadásban Ince mellé állt, aki hálából 1131: személyesen sztelte föl a ~i baz-t. Ekkor több mint 2000 ktor tartozott a ~i kongr-hoz. Az apát részt vett a keresztes hadjáratban, s Jeruzsálemben a Jozafát völgyében, ill. a Tábor hegyén ktorokat alapított. Szt Bernáttal vitát folytatott a ktori szegénységről. - Petrus halála után, párhuzamosan a →koldulórendek megjelenésével ~ hanyatlásnak indult. Az apátok egyre előkelőbbek és hatalmaskodóbbak lettek. Az évenként ülésező ált. kápt. föllépett ellenük, s definitorokat állított melléjük. Az apátválasztásba egyre inkább beleszólt a kir., az Avignonban székelő p. és a nagy családok. A 16. sz: ~ kommendás apátság lett, melyet bíb-ok és prel-ok töltöttek be, s a →hugenották támadásainak célpontja lett. A reformáció miatt a ~i kongr. sok ktort vesztett, a megmaradtakat több ter-en pol. meggondolásból az uralkodók vágták el ~től. 1627: Richelieu bíb. lett a ~i apát, s ~t egy időre a →maurinus kongregációhoz csatolta. A kommendátorok jövedelmük kétharmadát a kir. udvarnak adták. A jövedelem növelése érdekében csökkentették a szerz-ek számát, s mindent pusztulni hagytak. 1790. II. 13: az alkotmányozó gyűlés a többi fr. ktorral együtt ~t is föloszlatta. Javait államosították, a tp-ot eladták, s a nép az utolsó kövéig széthordta. **

LThK II:1240.