🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Colombo
következő 🡲

Colombo: érseki székhely Sri Lanka szigetén. - Az 1845: alapított ap. vik. 1886. IX. 1: érsség lett. Suffr-ai: Anuradhapura, Badulla, Chilaw, Galle, Jaffna, Kandy, Kurunegala, Mannar, Trincomalee-Batticaloa. - 3838 km²-en 1990: 4.302.000 l, 544.104 h, 103 pb, 148 ep, 109 szp, 245 sz, 1006 szn, 118 ni, 75 ki-e volt. **

AP 1990:166.

Colombo, Cristoforo, Kolumbusz, Colón (Genova, Itália, 1451. aug-okt. között-Valladolid, Spo., 1506. máj. 20.): Amerika fölfedezője, alkirály. - Posztókereskedő apja mellett, különösebb iskolázottság nélkül kereskedőnek készült. Nagy genovai cégek szolg-ába szegődve 1476: Lisszabonban, 1478: Madeira szg-én dolgozott. Közben kora egyik legnagyobb földr-tudósává képezte magát. 1479: Lisszabonban telepedett le, s feleségül vette Portosanto szg. itáliai származású kormányzójának leányát. Így került kapcsolatba a port. udvarral és tengeri keresk-mel (Port-nak p. bullák alapján monopóliuma volt az Atlanti-óceánon). 1482 u. megjárta Guineát, s megszületett benne a terv, hogy Ny felé indulva eljusson K-Ázsiába, v. ahogy akkor mondták, Indiába. Afrika körülhajózásánál rövidebbnek tartotta ezt az utat, melyet 1474: a firenzei Paulo dal Pozzo Toscanelli már javasolt a port. kormánynak. ~ vsz. ismerte és tökéletesítette e tervet, a kormány azonban elutasította. 1485 k. özvegyen a fiával, Diegóval D-Spo-ba, apósához költözött. Tervét a sp. udvarnál Izabella kirnő kedvezően fogadta, s nagy támogatója volt P. Pérez, a rabidai ferences kolostor elöljárója. - Sok harc árán 1492. IV. 17: a Santa Fe-i egyesség 3 kis hajót biztosított ~nak, hogy megkísérelje elérni Ázsiát. Palos kikötőjéből a hajók (Niña, Pinta és Santa Maria) VIII. 3: futottak ki. Pap nem volt a fedélzeten. IX. 6: a Kanári-szk-en megpihentek, majd nekivágtak az óceánnak. Kedvező széllel hajózva X. 12: elérték a mai Bahama-szk. Watling szg-ét. A Te Deumot és a Salve Reginát énekelve léptek a szárazföldre, keresztet állítottak, s a Megváltónak köszönve a megérkezést, San Salvadornak nevezték el. Ezután eljutottak Kuba szg-ére, amit az ázsiai szárazföld nyúlványának, majd Haitit, amit Japánnak gondoltak. 1493. I. 16: 2 hajóval (a Santa Maria közben hajótörést szenvedett) visszaindultak, s III. 15: kikötöttek Palosban. ~t hősként üdvözölték, s a fölfedezett ter-ek alkirályává tették. - IX. 23: egy 17 hajóból álló expedíció indult, fedélzetén papokkal, kiket VI. Sándor külön bullával hatalmazott föl a missz-ra. Az előző útvonalon haladtak, fölfedezték a Kis-Antillák néhány szg-ét, s kikötöttek Kuba, ill. Haiti szg-én, ahol megalapították Isabella városát. ~ még mindig azt hitte, Ázsiában van. Társai, nem találván a remélt aranyat és más kincseket, szembefordultak a számukra idegen kapitánnyal, így vissza kellett térni Spo-ba. - 1498. V. 30: ~ ismét elindult, s D-Amerika É-i partján kötött ki, amit változatlanul Ázsiának gondolt. Haitin az ott hagyott gyarmatosítók között teljes zűrzavart talált. Küldetését, melyet nevének megfelelően (Christophorus, 'Krisztust Hordozó') evangelizációnak tekintett, nem tudta összeegyeztetni a gyarmatosítás feladataival. Ellenségei föllázították ellene alattvalóit, s a sp. udvarnál elérték, hogy Francesco Bobadillát felügyelőként küldjék utána. Bobadilla megbízatásával visszaélve letartóztatta ~t, és bilincsekben küldte vissza Spo-ba. - A ~t körülvevő állandó ellenségeskedés és alulmaradásai elmélyítették vallásosságát, s a misztika magasságaiba emelték. A Gondviselés eszközének tudta magát Krisztus egyetlen országának (az egy akol - egy pásztor) megteremtésében. Meggyőződésében, hogy megtalálta a tengeri utat Ázsiába, azt tervezte, hogy ha átjárót talál, a Vörös-tengeren keresztül K-ről jut el a Szentföldre, hogy visszaszerezze azt a nem keresztényektől. Engedélyt kért és kapott a 4. útra. 1502. V: indult, elérte Közép-Amerikát, s a mai Panama partjainál kereste az átjárót. - Súlyos viszontagságok után 1504. XI. 7: érkezett vissza Spo-ba. Utolsó idejét teljesen elfeledve töltötte családja körében. - A valladolidi ferences ktorban szerz. kámzsában temették el. Maradványait 1796: átvitték Kuba szg-ére, a havannai szegyh-ba, majd amikor Spo. Kubát elvesztette, 1898: a sevillai szegyh-ba hozták. - A ~ által fölfedezett földrész Amerigo →Vespucciról kapta nevét. →Észak-Amerika, →Közép-Amerika, →Dél-Amerika **

KL III:95. - EC III:2007.