🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csaba
következő 🡲

Csaba László (Bp., 1924. okt. 9.-): építőművész. - A modern templomépítészet törekvéseit valósította meg →Cserépváralja, →Hodász és →Hollóháza tp-aiban. Ybl-díjas.

ML I:454. - Erdőssy 1983:10.

Csaba (1918-ig Chalupka) Margit (Bp., 1898. márc. 31.-Bp., 1965. nov. 17.): orvos, író, hitoktató. - 1923: szerezte orvosi diplomáját, gyakornok, majd a kórbonctani int-ben tanársegéd. szövettenyésztőként rákkutatással is foglalkozott. 1925: elvégezte a

→Ward Kollégiumot, 1948-ig hitokt. - 1927: isk-orvos és tanár a →Ranolder Intézet "Klára" ipari leányisk-jában, majd a Zichy Pallavicini Edina felsőkeresk. isk-ban és az Árpádházi Szt Erzsébet Házt. Gazd. Továbbképző Int-ben. Közben gazd. szaktanári okl-et is szerzett. Tagja volt a Kat. Tanügyi Tanácsnak és a M. Pathológiai Társ-nak, előadója a szfőv. Iskolán kívüli Népműv. Biz-nak. Fiatal orvosként prot-okkal együtt vett részt bibliaolvasó összejöveteleken. 1929: ez egyh. részről értetlenségbe ütközött, ezért →Tóth Tihamér biztatására megalapította a →Pro Christo Katolikus Leányszövetséget, melynek céljául főiskolás v. főisk-t végzett leányok közt a Szentírás szellemében végzett apotolkodást tűzte ki. 1952: körzeti orvos lett. - Orvostud. dolgozatai - egy 1930: Németh Lászlóval - szövettani vizsgálatok elemzésével foglalkoztak. 1935: elkészítette az orv. kar kvtára folyóiratainak jegyzékét. - M: Amit a leánynak tudnia kell. Bp., 1932. (1935: ném., 1939: ang., fr., horvát ford-ban is). - Amit a nagy leánynak tudnia kell. Csia Sándornéval. Uo., 1932. (1939: ang., fr., horvát és ném. ford-ban is) - Amit a fiatal anyának tudnia kell. Uo., 1935. - Amit az édesanyának tudnia kell. (Előszó: Tóth T.) Uo., 1937. - Amit minden anyának tudnia kell! Ki volt Semmelweis. Uo., 1940. 88

Gulyás IV:541. - Új Ember 1985. XI. 17. (Waigand József: Nekrológ)


Csaba János Jenő, OFMCap (Hahót, Zala vm., 1905. aug. 31.–Vasvár, 1966. okt. 29.): plébános. – A tatai piar. gimn-ban 1924. VI: éretts. 1924. IX. 16: Scheibbsben lépett a r-be, első fog-át 1925. IX. 17: uo., örök fog-át Bp-en 1928. IX. 18: tette. A teol-t uo. végezte, 1929. IX. 29: uo. sztelték pappá. – Móron, 1936. VII. 15: Tatán kp., 1940. VII. 15: Békéscsabán plnos. A lebombázott tp. helyett újat kezdett építeni, a falak felépültek, de teljesen csak 1993: készült el. – A szétszóratás után menekülni próbált, de a határon elfogták, 1950. IX: Bp-en bebörtönözték. 1954: szabadult, VII: malomban rakodómunkás. 1957. I: Körmenden sekrestyés, 1959. VI: Szombathelyen karkáplán, 1962: Rigyácon plnos, 1964. VII: Vasváron kisegítő lelkész. r.k.

Csaba Júlia Ermelinda SZLT (Ipolyság, Hont vm., 1919. szept. 10.–Esztergom, 1997. ápr. 29.): szerzetesnő. – Apja vasúti s-tiszt, anyja htb. ~ 1934: Balassagyarmaton polg. isk-t, 1936: Bpen ápolónőképzőt végzett. IX. 8: itt lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1941: tette. 1937: az egyetemi klinika o-vez. főnővére.– 1950: az egri Szt Vince kórház, 1953: a balassagyarmati kórház gyermek- és újszülött, ill. fertőző ojénak főnővére. 1977: nyugdíjazták. 1987: az esztergomi Simor Papi Otthon gondozó nővére (1996: is). s.k.–r.k.

Csaba László (Bp., 1924. okt. 9.–Bp., 1995. jan. 18.): építész. – 1943–47: a BME Építészmérnöki Karán tanult. Rövid egyetemi tanársegédkedés után áll. tervezőintézetek (ÉTI, MATI, MEZŐTERV, IPARTERV, TTI) építésze. 1961–73: a M. Építőművészek Szöv-e főtitkára. 1964-től a TTI munkatársa, majd igazgatóh-e. Agráripari (miskolci hűtőház, békéscsabai tárház, mezőtúri magtisztító), ipari épületeket (1962–66: Villamosipari Kutatóint., 1982–84: Hollóházi Porcelángyár, 1989–90: Esztergomi Suzuki Gyár), lakótelepet (1970–76: bp-kelenföldi lakótelep) tervezett. – Egyh. művei: 1960: a cserépváralji, 1965: a hollóházi, 1972–77: a hodászi, 1980–84: a nyírderzsi, (1983–88: a kaposvári Szt Margit-, 1983–88: a békásmegyeri B. Özséb-tp. és a Flóra-tanyai kpna tervei. – Írásai: M. Építőműv. 1961/6. (Miskolci hűtőház); 1984/2. (Csorba Dezső, 1908–1983); 1988/3. (Tp. Cserépváralján. A hollóházi tp-ról.); IÉSZ/13. (Hűtőházak); Mt. 1965/5. (Kaposvári Kvtár); M. Építőipar 1969/ 1. (Szeged, Ny-i városrész részletes rendezési terve; Isis Szálloda Szombathely). – Díjai: 1988: Ybl-díj életművéért, 1992: Kotsis Iván-emlékérem. **

KMML I:369.

Csaba Mária M. Immaculata SZINT (Léva, Bars vm., 1883. nov. 1.–Bp., 1955. ápr. 2.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanító- és tanárképzőt végzett. 1898. VIII. 10: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1903. VII. 18: uitt tette. Székesfehérvárott polg. isk tanár, majd házfőnöknő. – 1950 u. Bpen a rokonainál élt. r.k.