🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csapody
következő 🡲

Csapody Lajos, szalalövői, SJ (Petőfalva, Nyitra vm., 1729. okt. 9.-Veszprém, 1801. jún. 6.): választott püspök. - Cs. László öccse. 1747. X. 14: Trencsénben lépett a r-be. Grácban mat-t, Bécsben és Nagyszombatban teol-t tanult és drált. Budán a r. gimn-ban kezdett tanítani. 1758: Bécsben sztelték pappá, majd Besztercebányán lpászt. 1759: a Pázmáneum lelki ig-ja. 1761: a nagyszombati egy-en a termtud-ok tanára. 1762: egyhtört-et, 1763: a gráci egy-en egyhjogot és erkölcstant, 1765: a nagyszombati egy-en dogmatikát adott elő. 1766-70: kinev., 1770-72: vál. dékán. 1773: a r. föloszlatása után esztergomi egyhm-s papként a nagyszombati gimn. ig-ja, az egy. kvtár egyik alig-ja, s az egy-en bekebelezett dr. 1775: vál. rektor, majd gimn. ig., s egy. kvtáros. 1777: Bajzáth József pp. hívására átment a veszprémi egyhm-be, III. 17: hántai prép. és veszprémi knk. VIII. 1-1783: a veszprémi szem. tanulm. felügy-je, 1790-1801: vicerektora. 1792: befejezte a szem. építését. 1797. VII. 20: nagyprép., 1798. III. 30: szkópiai vál. pp. - M: De gratia Christi libri IV. Nagyszombat, 1769. - De religione revelata. 1-3. köt. Uo., 1771. - De Deo et divinis eius attributis. 1-3. köt. Uo., 1772. - De augustissimis Trinitatis et Incarnationis mysteriis. 1-2. köt. Uo., 1772. - Reflexiones ad disquistionem de iure coronandarum Hungariae... Pozsony és Pest, 1792. - Utóda a szkópiai c-en 1801: Bodonyi Sándor. H.J.

LBE:459. - Szinnyei II:85. (s.v. Csapodi) - Sommervogel II:1713. - Eckhardt S.: A fr. forr. eszméi Mo-on. Bp., 1924. - Brunner E.: A fr. felvilágosodás és a kat. hitvédelem. Pannonhalma, 1930. - Strausz 1930:24. (15.) - Gulyás IV:647. - AHSI 1937:185. - Hermann-Artner 1938:269. - JTÉ 1940:65. (Anty Illés: ~ 1729-1801); 1942:412. (*okt. 9.) - Pfeiffer 1987.

Csapody László, szalalövői, SJ (Petőfalva, Nyitra vm., 1724. jún. 27.-Sopron, 1791.): tanár. - Cs.  Lajos bátyja. 1740: lépett a r-be. A teol-t Trencsénben végezte. Győrött fil-t, a Theresianumban m. nyelvet, Budán morálist tanított. Budán, Győrött és Sopronban hitszónok volt. 1773: Sopronba vonult vissza. - Fm: Historia Thaumaturgae Virginis Claudiopolitanae. Nagyszombat, 1753. 88

Szinnyei II:186.

Csapody Vera (Bp., 1890. márc. 29.-Bp., 1985. nov. 6.): gimnáziumi igazgató, növényillusztrátor.  - Apja Cs. István szemorvos. A bpi egy. mat-fiz. szakán 1913: szerzett okl-et, majd a fiz-tanszéken gyakornok. Apja halála után 6 testvérét tartotta el, ezért meg kellett válnia díjtalan gyakornoki állásától, s a Váci u. leánygimn-ban és a Práter u. polg. fiúisk-ban tanított. 1916: a Sacré Coeur Sophianum leánygimn-ának tanára, 1938-48: ig-ja. Az isk. államosításakor állását elvesztve a Termtud. Múz. Növénytárában Jávorka Sándor munk-ként életét a botanikának és a növényillusztrálásnak sztelte. 1966: nyugdíjazták. Halála előtt néhány nappal is biztos kézzel készítette még növényrajzait. - 1922: Jávorka ~ egy akvarell-kiállításán fölfedezte növényábrázoló tehetségét, és A m. flóra c. első nagyszabású határozómunkájában az illusztrációkat vele készíttette. A m. flóra képekben c. atlasz a Kárpát-medence és részben az illír és mediterrán flóra több mint 4000 faját egyenként mutatja be eredeti nagyságban. 1932: Mediterrán elemek a m. flórában c. dolgozatával Szegeden botanikából drált. 1968: elkészítette világviszonylatban egyedülálló csíranövény-határozó kv-ét. Jelentős gyűjtőmunkát végzett a m. népi növénynevek rendszerezése terén. 6 évtizedes munkálkodása alatt kb. 18.000 növényillusztrációt készített; ebből kb. 12.000 színes akvarell. Élete utolsó évtizedében a készülő Dendrológiai Atlasz illusztrálásán dolgozott; kb. 4000 fás növény, különösen fenyő ábráját készítette el. Tanítványaival soha nem szakadt meg a kapcsolata: kis füzetében „naprakészen” vezette a velük kapcsolatos értesüléseit. Tud. hagyatékát a Termtud. Múz. őrzi. 1965, 1970: a Munka Érdemrend ezüst fokozatával, 1980: Áll. díjjal tüntették ki. - M: A m. flóra kis határozója. Jávorka Sándorral. Bp., 1926. (2. jav. kiad. 1937) - A m. flóra képekben. Jávorka Sándorral. Uo., 1929. (Új kiad. 1934) - Mediterrán elemek a m. flórában. Rákospalota, 1932. - M. gyógynövények. Augusztin Bélával. Uo., 1948. - Erdő, mező virágai. Jávorka Sándorral. Uo., 1950. (4. jav. kiad. 1972) - Gyomnövények. Újvárosy Miklóssal. Uo., 1953. - Színes atlasz Mo. kultúrflórájához. Uo., 1961. (Mo. kultúrflórája 10.) - Kerti virágaink. Jávorka Sándorral. Uo., 1962. - Erdei fák és cserjék. Csapody Istvánnal és Rott Ferenccel. Uo., 1966. - Kis növényhatározó. Simon Tiborral. Uo., 1966. (13. kiad. 1986) - M. növénynevek szótára. Priszter Szaniszlóval. Uo., 1966. - Keimlingsbestimmungsbuch der Dikotyledonen. Uo., 1968. - Télen is zöld kertek. Debreczy Zsolttal. Uo., 1971. - Vadvirágok. 1-2. köt. (Szöveg: 1. Horánszky András; 2. D. Nagy Éva) Rajzolta. Uo., 1972-76. (Búvár zsebkv-ek) (3. kiad. 1984) - Iconographia florae partis Austro-Orientalis Europae Centralis. Bp., 1979. - Erdő, mező növényei. Csapody Istvánnal és Jávorka Sándorral. Uo., 1980. - A Colour Atlas of Flowering Trees and Shrubs. Tóth Istvánnal. Uo., 1982. - Védett növényeink Csapody Istvánnal. Uo., 1982. S.J.

Botanikai Közl. 1981. (Szujkóné Lacza Júlia: ~ 90 é.) - Új Ember 1985. V. 12; 1986. II. 2. - Ann. Mus. Hist. Nat. Hung. 1986. (Debreczy Zsolt-Rácz István: Dr. ~ 1890-1985) - Növénytermelés 1986:4. sz. (Szabó László: ~ 1890-1985)