🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cseh
következő 🡲

Cseh András (Marosludas, Torda-Aranyos vm., 1895. szept. 12.-Hága, Holl., 1979. márc. 9.): pap, nyelvpedagógus. - 1919: szent. erdélyi  egyhm-s pappá. 1924-ig kp. több városban. 1910-től foglalkozott az →eszperantó nyelvvel. 1920: okt. rendszert dolgozott ki, melynek sikere után meghívták Marosvásárhelyre, majd Kolozsvárra és Bukarestbe, újjászervezte a rum. eszperantó mozg-at. 1921: az Eszperantó Világszöv. rum. fődelegátusa, 1922: megalapította a Rom. Eszperantó Közp-ot. Pp-e 1924: elbocsátotta az egyhm-ből, hogy életét az eszperantónak szentelhesse. Genfben, Danzigban, Bpen, Svéd- és Észto-ban, 1930-tól Holl-ban tanított a róla elnevezett és azóta is működő Nemzetk. Cseh-Int-ben. Tanfolyamain kat. és prot. hallgatói voltak, ami ellenkezett az akkori egyh. törv-ekkel, ezért a haarlemi pp. 1935: fölfüggesztette, 1978: rehabilitálta. A kerkhofflaani r.k. temetőben nyugszik. - 1934: az Eszperantó Világszöv. tb., 1938-69: az Eszperantó Akad. tagja. - 1932-41, 1946, 1948-79: a hágai La Praktiko c. folyóir. alapító szerk-je. R.Á.

RMIL I:325.

Cseh István, Cechius, OFM (†1624 k.): püspök. - 1605. XI. 6-1624: szendrői pp. Gamsnál ~ az utolsó, aki e tisztséget viselte, széke 1624-33: üres. Vsz. kettős kinevezés történt, v. a címeket tévesztették össze (Szendrő, Szerém, Szörény, s utóbb a szendrőivel egyesített nándorfehérvári ppség is már csak címében létezett), mert 1606. XI. 30-tól Szentandrássy István is viselte a szendrői címet. 88

Gams 1873:396. (4.) (s.v. Cechius) - Eubel III:316. - Szt Ferenc 1926:492. (s.v. Cechius) - Galla 1940:97.

Cseh István, Csech (Eperjes, Sáros vm., 1762. máj. 22. ker. n.-Kassa, 1831. jún. 4.): megyéspüspök. - Hadiárvaként Almásy Ignác gr. tábornok neveltette, Vácott és Nagyszombatban tanult. Szepesi egyhm-sként a teol-t 1782: Budán és 1784: Pozsonyban végezte, 1786. X. 1: pappá szent., majd a ppi irodában dolgozott. 1795: tarnóci plnos, zoborhegyi apát, 1799-1820: szepesi knk. 1812. V. 5: kinev., 1814. IX. 26: fszt. belgrád-szendrői pp. és Szabó András szepesi pp. spp-e. 1820. IX. 29: kinev., 1821. I. 8: megerősített kassai mpp. A kassai dómban nyugszik. - A belgrád-szendrői c. 1821-33: betöltetlen, utóda 1833. IV. 27: Wagner Mihály János; a kassai széken utóda 1832. II. 24: Palugyay Imre. T.E.

LBE:49. - Gams 1873:396. (29.) (s.v. Csech); 369. (2.) - Schem. Cass. 1899:7. (2.) - Schem. Scep. 1913:9. (23.) - Wick 1931:346. (s.v. Csech) - Ritzler-Sefrin VII:108, 139.