🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csehi
következő 🡲

Csehi Péter (†Esztergom, Esztergom vm., 1421. máj. 11.): apostoli adminisztrátor, nagyprépost. - Zágrábi knk., a székesfehérvári baz. Szt Imre-oltárának ig-ja. IX. Bonifáctól 1397. V. 11: megkapta a Bold. Szűz oltárának igazg-át. 1415: részt vett a →konstanzi zsinaton, 1418: a zsin. meghatalmazásából bíráskodott az aracsi tizedek ügyében a veszprémi kápt. és a tihanyi apát közötti perben. Kanizsai János esztergomi érs. halála után bizonytalan ideig 1418. VI: esztergomi ap. adm. (Kollányi szerint 1420: az esztergomi egyhm. egyik kormányzója.) 88

M. Sion 1864:308. - Kollányi 1900:74. - Schem. Strig. 1917:XXV; 1982:46. (1418: ap. adm.)