🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csekonics
következő 🡲

Csekonics Iván, zsombolyai és janovai gr. (Csittó, Torontál vm., 1876. dec. 31.–1951. ?): diplomata, cs. és kir. kamarás. – Szülők: Endre (1846–1929) főasztalnokmester, a M. Vöröskereszt Egyes. eln.; cziráki és dénesfai gr. Cziráky Konstancia (1847–1922) cs. és kir. palotahölgy, csillagkeresztes hölgy; neje Szilágyi Ilona. – Bpen éretts., a Tud.egy. államtud. dr. 1900. X. 29: a cs. és kir. Külügymin. fogalmazó jelölje, 1901. XI: diplomáciai vizsgát tett, XII. 6: fizetéstelen köv. attasé. XII. 9: a vatikáni nagykövetségen beosztott, 1902. VII. 11: cs. és kir. kamarás. 1905. I. 3–1908: a szentpétervári nagykövetségen, 1908. III. 27–1909: a párizsi nagykövetségen beosztott, (közben 1909. III. 28: köv. titkár, V. 18: 1. o. köv. titkár) 1909. VI. 1–1911: a londoni nagykövetségen, 1911. X. 16: a washingtoni nagykövetségen, 1912. VIII. 6: a stockholmi követségen, 1913. II. 16: a berlini nagykövetségen, 1913. X. 10: a bukaresti követségen, 1914. VI. 28–VIII. 6: a varsói főkonzulátuson, 1914. VIII. 21–: az isztambuli nagykövetségen szolgált. 1919. XI. 19–1921. XII. 15: a varsói képviselet (1921. IX. 22–: követség) ügyvivője. 1922. III. 15: rendelkezési állományba került. 1923. VII. 4: nyugdíjazták. – 1927–44: az örökös jogú főrendi családok küldötteként a Felsőház tagja. 1931–35: a Ker. Gazd. és Szociális Párt programjával Szombathely ogy. képviselője. 1935–44: a legitimista M. Férfiak Szt Korona Szöv. és a →Központi Sajtóvállalat végrehajtó biz. eln. A M.-Lengyel Keresk. Kamara eln., a M. Külügyi Társ. és a Turáni Vadászok Orsz. Egyes. társeln., a Society of the Hungarian Quarterly üv. aleln. – 1944. III. végén a megszálló ném-ek 36 m. pol. egyikeként letartóztatták, IV. 3: Bécsbe (a 23. ker. oberlanzendorfi átmenőtáborba) hurcolták, kihallgatták, V. 5: társaival együtt a mauthauseni táborba szállították. – Írásai: Élet könyve 5. köt. (Bp., 1927: Gyakorlati diplomácia); Életpályák. Előadások, melyeket a Bpi Piar. Diákszöv-ben tartottak. (Uo., 1928: A diplomata pálya); A mai Európa. Uo.,1931.(Lengyelo.); Mo. és Lengyelo. (Bp.–Warszawa 1936: A m.–lengy. pol. barátság renaissance-a; lengyelül is); Közigazgatásunk nemzetk. kapcsolatai. (Uo., 1941: A diplomácia alapfogalmai); – M: Ottó. Az ifjú kir. élete. Szerk. Ady Lajos, Apponyi Albert gróf stb. közreműködésével. Az életrajzot Balassa Imre írta Bp. 1931. 88

Külügyi szolgálat. 1917:225. – M. ogy. alm. 1931:62. (Arck.) – Ogy. alm. 1931:112. (Arck.) 1939:444. (Arck.) – Gellért–Madarász 1932:109. – Karczag 1932:405. – Taylor 1935. – Ker. m. közél. alm. 1940. II:75. (*Zsombolya, Torontál vm.) – Gulyás IV:756. – Gudenus 1900. I:276. (*Csitó, ilyen helységnév az 1873. és az 1877. helységnévtárakban nincs! – Csittó, Zsombolya pusztája, ott volt a ~ kastély. VJ. ) – Pritz 1994:448. (*Csitó) – Multunk 2001: 1. sz. (Szita Szabolcs A Gestapo Mo-on a ném. megszállás után)