🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csepela
következő 🡲

Csepela Lajos (Aranyosmarót, Bars vm., 1873. aug. 24.-Mezőkövesd, 1944. nov. 11.): plébános. - Léván és Egerben tanult, 1896. VI. 29: itt szent. pappá. Harsányban, 1896. X. 15: Diósgyőrött, 1899. VII. 1: Ózdon káplán. 1908: Bp-en kánonjogi dr. 1912. VII. 1: Vencsellő, 1919. II. 16: Kápolna, 1928. X. 30: Mezőkövesd plnosa. - 1927. II. 1: tb. knk., 1930. IV. 11: kácsi c. apát, 1940. V. 4: a járási Hitelszövetkezet ig-i tagja. 1944: m. kir. titkos tanácsos. - Kerszoc. és hitbuzgalmi cikkeit a Kat. Szle (1907-10, 12, 14), Szöv. Ért. (1907), SZIT Naptára (1909), Alkotmány (1910-11), Bölcseleti Folyóir., Egri Egyhm. Közl., Egri Népújs., Új Lap stb. közölte. Fel. szerk-je és kiadója 1902. III. 15-1911. XI. 15: és 1912. III. 15-IV. 15: az ózdi Munka c. havi (1911. XII. 15-től kéthetenkénti) lapnak, szerk. és kiad. Göbl Mártonnal a kéthetenkénti Ózd és Vidéke c. lapot, 1929. I. 5: és 1938. VIII. 24-1944. X. 14: a mezőkövesdi Borsod c. hetilap főszerk-je, melynek 1943. IV. 3-tól fel. szerk-je volt. - M: Nagyipari ker. szocializmus. Miskolc, 1903. - Agrár, kisipari és keresk. ker. szocializmus. Uo., 1906. - Szociális káté. 1908. - Az okos Mari tört. Bp., 1918. (Népiratkák 328.) - Csillagok egyh-unk egén, v. sztek rövid élettörténete. Mezőkövesd, 1932. 88

KL I:374. - Gulyás IV:803. - Csirmaz István közl.


Csepela Katalin M. Loyola SZINT (Selmecbánya, Hont vm., 1890.–Jászberény, 1971. szept. 6.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítóképzőt végzett. 1905. VIII. 18: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1910. VII. 19: uitt tette. Népisk. tanítónő. – 1950 u. házaknál korrepetált, majd a jászberényi szoc. otthonba költözött. r.k.

Csepela Lajos (Aranyosmarót, Bars vm., 1873. aug. 24.–Mezőkövesd?, 1944. nov. 11.): plébános. – 1896. VI. 29: egri egyhm-s pappá szent. Harsányban, Diósgyőrött, 1899: Ózdon, 1909: Sajóvárkonyban kp. 1912: Vencsellőn plnos, 1912–18: rakamazi h.esp., 1919: Kápolnán plnos, 1920–28: patai h. esp., 1928: Mezőkövesden plnos, 1930: kácsi c.apát. – Írásai: Hittud. Folyóir. (1908: Szervezet-e a társadalom?); A Gárdonyi Társaság első évkve, 1925-ös naptárral. Eger, 1924. (Gárdonyiék káli háza és sírja); Jubileumi emlékkv a Miskolc-felsővárosi R. K. Szt Anna Egyházközs. 100 é. fennállása alkalmából. Miskolc 1928. (Kat. hitközségek önkormányzata) – M: Csillagok egyházunk egén vagy szentek rövid élettörténete. Január hó. 1. füz. Mezőkövesd, 1933. [Több nem jelent meg!] 88

Egyetemes névtár 1909:296. – Pilinyi 1943:172., 174. – Schem. Agr. 1945:192.