🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cserei
következő 🡲

Cserei (1877-ig Cservik) József, Isten Anyjáról nev., Piar (Léva, Bars vm. 1850. márc. 19.-Léva, 1908. máj. 7.): tanár. - Léván, majd belépvén a r-be Vácott és Kecskeméten tanult, 1870: Nyitrán próbaéves tanár, 1871-73: a bpi egy-en teol-t hallg. 1871. VI. 4: ünn. fog-at tett, 1875. VIII. 26: pappá szent., s Kecskeméten, majd Kolozsvárt, Nagykanizsán, 1887: Trencsénben, 1888: Léván, 1891: Temesvárt, 1899: ismét Léván tanár. Tanította és népszerűsítette a gyorsírást. - Fm: A classica philologia művelése hazánkban a 17. sz-ig. Nagykanizsa, 1884.- A homeroszi költeményekben előforduló melikus műfajokról. Uo., 1887. - Sophokles Oedipus kir-áról. Léva, 1889. - A család Euripides drámáiban. Uo., 1894. - Milleneumi gyorsírászati emlékkv. Temesvár, 1896. - Ünnepek. Uo., 1899. M.I.

Schem. Piar. 1894/95:59. - Szinnyei II:291. - Ped. lex. I:346. - Gulyás IV:838. - Koltai 1998:80. (*márc. 21.)