🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cserenyey
következő 🡲

Cserenyey István Antal (Nagytapolcsány, Nyitra vm., 1878. jan. 7.-Kovarc, CS, 1947. aug. 16.): plébános, egyháztörténész. - 1900: Nyitrán pappá szent. Nagyhelvényben, 1901: Nyitrán kp., 1902: hitokt., 1904: a bpi egy-en teol. dr., a nyitrai szem. pref-a, ped- és katechetika-, 1907: kánonjog- és egyhtört-tanára. 1917: Zobordarázs adm-a, 1918: Kovarc plnosa, 1922: esp. - M: A m. sz. kir. városok plnos-választási joga. Nyitra, 1904. - Vázlatok Roskoványi Ágoston nyitrai pp. életéből. Uo., 1913. T.E..

Schem. Nitr. 1902:18, 1914:130, 1917:20. - Reprezentacny lex. Pozsony, 1936:50. - Gulyás IV:823. - Nyitraiak aranykv-e 1940:26. - SBS I:415.