🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cserey
következő 🡲

Cserey József Imre, nagyajtai, SJ (Jára, Torda vm., 1754. jan. 1.-Gyulafehérvár, 1809. okt. 24.): tanár, kanonok. - Kolozsvárt diák, 1770. X. 8: uo. lépett a r-be.  Trencsénben és Győrött tanult. 1773 u. világi pap lett és a nagyszebeni gimn-ban tanított. Később Marosvásárhely plnosa, 1794: gyulafehérvári knk. - Fm: Gemma laus domus Pazmaniae. Bécs, 1772. - Prima elementa Graecae grammatices. Nagyszeben, 1790. - A folyó és versbéli m. beszédnek válogatott példái. Uo., 1790-91. - Istennek szeretete talpköve és bizonyítása az oltári szentség mélységes titkának. Kolozsvár, 1794.  H.J.

Beke 1870:125. - Szinnyei II:290. (†1815!) - JTÉ 1942:461. (1702.)