🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csiky
következő 🡲

Csiky Gergely (Pankota, Arad vm., 1842. dec. 8.-Bp., 1891. nov. 19.): író, műfordító. - A középisk-t Aradon végezte, 1859: belépett a temesvári papnev-be, 1861: a KPI-ben tanult. 1865: pappá szent. 1865-68: az Augustineumban képezte tovább magát, 1868: teol. dr. 1869: kp. Tornyán, 1869-70: gimn., 1870-78: teol. tanár Temesvárt. 1879. I. 29: a Kisfaludy Társ. r. tagja, II. 19: másodtitkára, V. 22: a MTA l. tagja. Írói és színpadi tevékenysége miatt szembekerült az Egyh-zal, 1880: kilépett az egyh. r-ből, 1881. XI: áttért az ev. vallásra. 1881: feleségül vette Villeczné Bakody Amandát. A Nemz. Színház dramaturgja, a Színiakad. tanára. Korának egyik legtermékenyebb drámaírója, műford-ja, a m. társad. dráma megteremtője. - M: Két kis színmű. Wisemann Miklós után ford. Pest, 1864. - Az életből. Uo., 1872. - Fényképek. Temesvár, 1872. - Az egyhjog tankv-e. 1-3. köt. Uo., 1873. - Egyházügyekre vonatkozó mo-i törv-ek és kormányrendeletek 1867-1873. Uo., 1874. - Kat. házasságjogtan. Tek. a mo-i jogviszonyokra s a gyakorlatra. Uo., 1874. - A jóslat Vj. 5 fv. Uo., 1875. - Beszélyek Uo., 1876. - Antigone. Sophokles trag-ja. Pest, 1876. - A trachisi nők. Sophokles trag-ja. Ford. Temesvár, 1876. - Janus. Trag. 5 fv. Uo., 1877. - Thalia megváltása. Drámai epilog. Uo., 1877. - Oedipus Kolonosban. Sophokles trag-ja. Bp., 1877. - A magusz. Trag. 1 fv. Temesvár, 1878. - Az ellenállhatatlan. Vj. 3 fv. Uo., 1878. - A patak hídja. Elb. Uo., 1879. - Elb-ek. Bp., 1880. - Sophokles tragoediái. Uo., 1880. - Az ang. irod. tört. Taine H. A. után fr-ból ford. 1-5. köt. Uo., 1881-85. - Pry Pál. Vj. 5 fv. Poole J. után. Ford. Uo., 1882. - Cs. G. színművei. 1-17. köt. Uo., 1882-88. - Barátságból. Vj. Taylor T. után ford. Uo., 1882. - Az első és második. Elb. Uo., 1883. - Anna. Dráma 1 fv. Uo., 1883. - Rosenkranz és Güldenstern. Vj. 4 fv. Klapp után ford. Uo., 1883. - Kisebb színművek. Coppée F. után fr-ból ford. Uo., 1884. - Plautus vj-ai. 1-4. köt. Uo., 1885. - Gör-róm. mythologia. Uo., 1885. - Két házaspár. Vj. 3 fv. Picard után fr-ból ford. Uo., 1885. - A szégyenlős. Vj. 2 fv. Moncrieff után ang-ból ford. Uo., 1885. - Dramaturgia. 1-2. füz. Uo., 1886. - Flipper és Nobbler. Vj. 1 fv. Brough W. után ang-ból ford. Uo., 1886. - Severo Torelli. Dráma 5 fv. Coppée F. után fr-ból ford. Uo., 1887. - Clermont, v. a művész neje. Színmű 2 fv. Fr-ból ford. Uo., 1887. - Pindar szelleme és a lantos költészet. Villemain után fr-ból. Uo., 1888. - Az elvált assz. 1-2. köt. Reg. Uo., 1888. - Az öreg táncmester. Uo., 1888. - Az esernyő. Vj. 1 fv. Bayle B. után ford. Uo., 1888. - Arnold. Reg. Uo., 1888. - Az Atlasz-család. Reg. Uo., 1890. - A Zokoli uraság 2 leánya. Uo., 1890. - Örök törv. Uo., 1890. - Kyklops. Euripides satyrikus drámája. Uo., 1890. - A nagyratermett. Vj. 3 fv. Uo., 1890. - Az atyafiak. Reg. Uo., 1891. - A róm. költ. tört. Ribbeck O. után ford. Uo., 1891. - A nagymama. Vj. 3 fv. Uo., 1891. - Elektra Sophokles trag-ja. Ford. Uo., 1891. - Oedipus kir. Sophokles trag-ja. Ford. Uo., 1891. - Antigone. Sophokles trag-ja. Ford. Uo., 1891. - Sisyphus munkája. Reg. Uo., 1892. - Szerk. 1870-1872. III. 30: a temesvári Csanád c. egyhm. havi, Bpen 1873. III. 12-VI. 24: a Lehel Kürtje képes hetilapot, s 1889: a Műkedvelők Színpadja 1-10. füz-ét. - Álnevei: Barlanghy Bence (A vadember. Reg. Temesvár, 1876); Marosi Gyula (1858 e. lapokban); Vándori (Csanád, 1870-72; Lehel Kürtje, 1873). S.B.

Szinnyei II:356. - Pintér I:282. - Gulyás 1956:535. - MIL I:213.

Csiky Viktor, csíksomlyói (Marosvásárhely, Marosszék, 1839-Marosvásárhely, 1920 k.): egyetemi tanár. - A gimn-ot Marosvásárhelyt, a jogot Bécsben végezte. 1865: ügyvéd Aradon. 1867: Kolozsvárt a Jogakad-n az egyh- és a hűbérjog rk. tanára. 1872: uo. egy. r. tanár, 1874/75: dékán, 1875/76: prodékán, 1876: az Erdélyi Róm. Kat. Státus ig-tanácsának tagja. 1884/85: az egy. rektora, 1885/86: prorektora. 1899. X. 20: nyugdíjazták. K.D.

Pallas IV:715. - Gulyás IV:984. (†Bp., 1918/21 k.)