🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csoknyai
következő 🡲

Csoknyai Péter, vitéz (Bp., 1931. aug. 7.–Oberwart, Au., 2001. júl. 16.): őrvidéki tartományi tisztviselő, cserkészvezető. – A gim-ot Sopronban, Békéscsabán, Grácban és Spittalban végezte; éretts. után az innsbrucki és a bécsi egy-eken közgazd. hallg. 25 éven át az elcsatolt őrvidéki tart-i kormányzóságon dolgozott és 1992: valóságos udvari tanácsosként nyugdíjazták. A clevelandi →Árpád Akadémia tagja. 1970: avatták →vitézzé és 1982–84: központi székkapitány. – Sopronban a bencés gimn. 64. sz. Szt Asztrik csapatban lett cserkész. Békéscsabán a 184. sz. csapat, menekültként különféle ausztriai táborokban működő m. cserkészcsapat tagja. 1947: a gráci Zrínyi Miklós csapat őrsvez-je és a →Külföldi Magyar Cserkészszövetség tagja. 1951: a Bad Ischl-i m. dzsemborin rajvez. 1952: Meersburgban cserkésztiszti tábort végzett. 1979–86: fő szervezője volt az Oberwartban tartott európai m. regös táboroknak. – Írásai: Die Volksgruppen in Österreich. Integratio XI-XII. Wien, 1979:216. (Die sprachliche Entwicklung der burgenländischen Bevölkerung zwischen 1900 und 1971); Bécsi Napló 1996: 6. sz., 1997: 1. sz. (Őszi ködök. Egy 1945-ös fiatal emigráns 1956-os emlékei) – Kz-ai [elégtelen adatokkal]: Karácsonyi történetek; M. katonakarácsony 1944 Máriafalván; Egy kiscserkész története vagy egy élet a Ny-on felnövő m. ifjúságért és Mo-ért, 2001; Hadik András megsarcolja Berlint 1757. okt. 16-án (tanulmány); Hatvan évvel ezelőtt. A felvidéki zömmel m. lakta területek visszacsatolásának története, 1938. IX–XI.; Adatok a 23., világháborúban a német hadsereg oldalán harcoló kozák csapattestek kiadatásáról (kézirat, Hadtört. Levtár 1993). Bo.J.–Fe.Má.