🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csorna
következő 🡲

Csorna, Győr-Moson-Sopron m.: 1. esperesség a győri egyhm-ben. Plébániái 1992: Acsalag, Barbacs, Bágyogszovát I-II., Bősárkány, Dör, Farád, Földsziget, Győrsövényház, Maglóca, Kóny, Fehértó, Markotabödöge, Rábapordány. - 2. Jézus Szíve plébánia a győri egyhm. csornai esp. ker-ében. 1226: Surna, tp-át Szt Ilona tiszt. sztelték. Mai Jézus Szíve tp-át 1937: építették. Harangjait 1924: 52 cm átm. Seltenhofer Frigyes fiai, 1938: 110 és 92 cm átm. Szlezák Ráfael öntötte. Org-ját (3/30 m/r, op. 1242) 1942: az →Angster gyár építette. ~ kegyura 1880: Esterházy Miklós hg. Anyakönyvei 1790-től. - Plébánosai: 1281: János, 1659: Szakali Ferenc, 1718: Szendrey N., 1719: Szömörey Miklós, 1721: Masits Mihály, 1742: Áts Mihály, 1758: Horváth János, 1760: Mórocz János, 1766: Serfőző János, 1768: Zatoroczky András, 1780: Simon Péter, 1805: Hodich György, 1826: Borbély György, 1853: Hajós János, 1863: Réffy András, 1873: Németh József, 1887: Poller Endre, 1919: Bilovits István, 1921: Wagner Mihály, 1937: Élő Pál, 1945: Nagy Sándor, 1946: Fodor Pál, 1958: Medgyessy Ottó, 1971: Lőrincz Imre, 1988: Szalay Ferenc. - Lakói 1840: 3693 r.k., 3 ev., 33 izr., össz. 3729; 1910: 6801 r.k., 3 g.k., 104 ev., 23 ref., 748 izr., össz. 7679; 1940: 7978 r.k., 6 g.k., 2 g.kel., 214 ev., 40 ref., 717 izr., össz. 8957; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 48 ffit, 17 nőt; 1948: 7657 r.k., össz. 8048 (r.k. polg. és ált. isk-ban 1303 tanuló); 1983: 6000 r.k., össz. 8500; 1990: össz. 12.855. - Az Isteni Megváltó Leányai r.k. polg. leányisk-ját 1925: alapították áll. segéllyel. 1942/43: 6 tanárnő 123 leányt okt. 4 o-ban. 1948. VI: áll. isk. 1994: nyílt meg a II. Rákóczi Ferenc R.K. Ált. Isk. - Kat. sajtója: 1934: Kat. Élet Csornán, 1937-45: Csornai Egyhközs. Értes., 1941: Pléb. Hírnök. - 3. Nagyboldogasszony premontrei lelkészség (→csornai premontrei prépostság). A rház föloszlatása után 1950-89: egyhm-s lelkészség a prem tp. mellett. Lelkészei: Telekesi Kálmán, 1951: Porpáczy Ernő OPraem, Vályi Hugó OSB, 1958: Porpáczy Ernő OPraem, 1982: Tancsics Adorján OPraem, perjel. - 4. helyi Szűz Mária-búcsújáró hely. A prem. tp. Kegyképét, a Szerecsen Máriát 1757 k. Schrábl Tádé hozta magával Hradiskóból. 1761 és 1763: csodálatos gyógyulások történtek előtte, 1790: sértetlenül került ki a tűzvészből. Ezután megsokasodtak a zarándoklatok.

2. Gerecze II:733. - A ~i Kath. Jótékony Nőegylet 25 é. működése 1899-1924. Csorna, 1924. - A ~i Szt László Társulat 125 é. fennállásának emlékére 1806-1931. Uo., 1931. - Polg. isk. 1942/43:237. - MEN:57. - Búzás kz. 446. - Patay 1982. - Schem. Jaur. 1985:100. - 4. Pallas IV:776. - Bangó 1978. - Patay 1982. - Berecz 1986:45. - Szenthelyi 1988:48.