🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csupor
következő 🡲

Csupor Demeter, monoszlói, br. (Erdély, 1410 k.-Győr, 1481. jún. 29. e.): megyéspüspök. - Apja Pál, testvérei: Ákos, György. 1425: a bécsi egy-en tanult. 1429: jogi magiszter és küküllői főesp. 1438. VII. 4: megerősített pp-ként is említik, a MA-ban 1438. IX. 8: még vál., 1439-58: tényl. tinnini mpp. Zólyomi Benedek zágrábi pp. tarthatatlan helyzete miatt 1444: ~ral kívánt széket cserélni. A várnai csatavesztés miatt ez meghiúsult. 1446: Hunyadi János kormányzó kérte IV. Jenőtől e csere végrehajtását. IV. Jenő 1447. II. 13: elrendelte a cserét, de 10 nap múlva meghalt. Zólyomi az áthelyezést megóvta, ~t a Cillei gr-ok megakadályozták a zágrábi ppség átvételében. ~ zágrábi áthelyezési iratait, melyeket a Sztszéknek küldött, 1447. V. 20: a zágrábi kápt. hamisnak nyilvánította. 1451. IV. 30: az áthelyezést V. Miklós másodszor is elrendelte, de a Cillei gr-ok ezt is megakadályozták, ekkor a p. e rendeletét visszavonta, és 1451: Zólyomit a zágrábi ppségben megerősítette. Zólyomi halála után V. László ajánlására V. Miklós 1454. X. 11: Döbrenthei Tamást nevezte ki zágrábi pp-ké, de székét a Cillei gr-ok ellenkezése miatt ő sem foglalhatta el. Mátyás kir. 1462 tavaszán Vitéz Jánost Váradról áthelyezte a zágrábi ppségre, Döbrentheinek a pannonhalmi, ~nak a bélai és széki apátságokat adta. ~ továbbra is igényelte a zágrábi ppséget; végül megegyezett a kir-lyal: a zágrábi ppségi javadalomból a székhelyen kívül ~ csak egy várat, egy uradalmat és 1000 Ft évdíjat élvezhet, a ppség többi várát és uradalmait Thúz Osvát adm-ra bízták. II. Pál e megosztást nem helyeselte, 1465. VI. 14: ~t a tinnini ppségről a zágrábira áthelyező bullát megerősítve ~ a zágrábi székre áthelyezte, Thúz megerősítését megtagadta. Mátyás újabb 1000 Ft évdíj és a boszniai szék ellenében elérte, hogy 1465: ~ lemondott a zágrábi ppségről; Mátyás ez év végén áthelyezte, győri mpp. lett. 1476 k. egyhm. zsin-ot tartott. A szegyh. D-i oldalához a Szt Demeter-kpnát építtette. Fennmaradt egy gótikus kelyhe. - Utóda Tinninben 1459. III. 12: Speravich Ferenc, Zágrábban 1464. VI. 4-1466. V. 31: széke üres, 1466. VI. 27: Thúz Osvát, Győrött 1481. VI. 29: Nagylucsei Orbán. 88

Mendlik 1864:70. (s.v. Gonoszlói; 1476-80: győri pp.); 117. (1458-66: zágrábi pp.) - Schem. Zagr. 1870:IX. (45.); 1917:XVIII. (36.) (s.v. Cupor der Moslavina, 1465: zágrábi pp.) - Gams 1873:374. (46.); 388. (39); 423. (31.) - Fraknói 1895:535. - Margalits 1902:262. - Schem. S-K-S. 1902:9. (30.) (1442-46: tinnini pp.) - Eubel II:276, 185, 297. (gr. és zágrábi főesp.) - KL I:388. - Bedy 1938:535. - Schem. Jaur. 1968:41. - Kolarić 1995:203. (címerrel)

Csupor Mihály (1765-Kalocsa, 1842): választott püspök. -1790: pappá szent. 1821: kalocsai knk., bácsi prép., 1840: kalocsai nagyprép. és drivasztói vál. pp. - Utóda a drivasztói c-en 1843: Pogány Béla. T.E.

LBE:181. - Schem. Col. 1840, 1897:10.