🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Curzolai
következő 🡲

Curzolai Ábel Kristóf (Kurzola, Dalmácia, 1418 k.-1439. ápr. 30. előtt): választott püspök. - C. János testvére. Padovában tanult, fölvette a kisebb rendeket, mint ap. protonot-t IV. Jenő 1438. V. 13: kinevezte az 1434. VII. 25-1437. III. 25: betöltetlen zágrábi ppség adm-ának. Erre Albert kir. IX. 8: kinevezte zágrábi pp-nek, bár ekkor csak 20 é. volt. Ez visszatetszést keltett az egyhm-ben, ezért Albert elmozdította, és Zólyomi Benedek fehérvári prép. kinevezését javasolta. A p. vizsgálat után ~t adm. tisztségében meghagyta. ~ Rómában 1438. XII. 28: kifizette a taxákat, és haláláig megmaradt adm-nak. Széke 1439-41: üres, utóda 1442: Zólyomi Benedek. T.E.

Schem. Zagr. 1870:VIII. (itt alamóci pp-ből lett 1439: zágrábi adm.); 1917:XVIII. (uaz) - Gams 1873:297. (az alamóci pp-ök között nem említi!) - Matkovič 1888:XII. (37.) (Albeni Jánost követő 2. adm., itt episcopus Olmensis is!) - Fraknói 1895:132. - Eubel II:297. - Mályusz 1984:130.

Curzolai János, Korcsolai, Kurzolai, OFM (†Várad, Bihar vm., 1440): megyéspüspök. - Zsigmond kir. a huszita mozg. terjedésének megállítására ~t - aki r-je boszniai vik-a volt - választotta ki a váradi ppségre, amit a p. 1435. VII. 27: megerősített. ~ szerz-társai segítségével ezreket térített vissza a →huszitizmusból a kat. Egyh-ba. Emléke egyetlen, 1438: kelt okl.: Zsigmond kir-t 1437. XII: ~ temette a váradi szegyh-ban. ~t magát is uoda temették. - Utóda 1440: Dominis János. H.L.

Mendlik 1864:82. (s.v. Chorchulai; 1435-38: váradi pp.) - Gams 1873:385. (†1440) - Bunyitay I:257. (†1438) - Schem. Mv. 1896:83. (32.) - Fraknói 1895:520. - Tört. Szle 1965:488. (s.v. János)

Curzolai Vitus, Marinich Ostoia Vid (Kurzola, Dalmácia, ?-1458 k.): püspök. - Kurzolai knk., 1431. VI. 22: nevezte ki IV. Jenő korbáviai pp-nek. A MA-ban 1431-58: pp. Vsz. azonos Vid kurzolai pp-kel, aki 1449: egyik aláírója volt a Frangepán testvérek egymás megsegítésére és a török elleni harcra kötött szöv-ének. - Utóda 1456. X. 29: Ferenc OFM. T.E.

Mendlik 1864:121. (s.v. Vitus, 1431: pp.) - Gams 1873:399. (15.) (s.v. Vitus, 1431: pp.) (Kurzolában nem említi) - Fraknói 1895:511. - Eubel I:208. (s.v. Vitus, 1431: pp.); II:151. (s.v. Vitus Ostoir Marinich) - Margalits 1902:614. - Schem. Z-M. 1916:30. (14.) (s.v. Vitus Ostoja Marinic)